کفن پوش های پست مدرن – بخش دوم

درادامه بحث قبلی در ” اینجا” درخصوص عملکردناصواب اصلاح طلبان حکومتی اما ایکاش داستان به همین جاختم می شد با اعلام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 92 که همراه با حذف محمدخاتمی وعلی اکبر هاشمی بود اصلاح طلبان محبوس براساس رهنمود های عناصرخود درخارج زندان از انتخابات ودادن رای به حسن روحانی استقبال کرده …

More

وقتی کودتاچیان وچپاولگران سرمایه های ملی ایران طلبکارمی شوند –بخش سوم

سردارشریف درخصوص حمایت سپاه ازاحمدی نژاد درسال 84 (ودرواقع کودتای آن نهاد به نفع وی) بازهم با دروغی آشکار نقش سپاه رانفی ودخالت سپاه راصرفا درحوزه امنیت اتخابات وحضورحداکثری مردم تعریف می کند درحالیکه چندین فرمانده سپاه وحتی افرادی نظیر علی مطهری، اسدالله بادامچیان ومحمدرضاباهنربه این دخالت که نام آنرا “سازمان رای سپاه” نهاده اند …

More

وقتی کودتاچیان وچپاولگران سرمایه های ملی ایران طلبکارمی شوند –بخش دوم

درادامه بخش اول در “اینجا” به تناقضات فراوان درمصاحبه سرداررمضان شریف درخصوص ورود سپاه به فعالیتهای اقتصادی اشاره گردید واینکه ادامه ماجرا سخنگوی فرماندهی سپاه دربخشی دیگرازسخنان خودبه مخالفتهای گسترده با دخالت سپاه دراموراقتصادی طی 24 سال گذشته اشاره کرده می گوید: ” درحوزه سازندگی نیز ازابتدا تا همین امروزهرکسی ازمنظر خاصی با ورود سپاه …

More

وضعیت کشوربه روایت روحانی یااحمدی نژاد؟

بعنوان یک ایرانی علاقه مند به سرنوشت کشورتان بخوانید حسن روحانی ودیگران می گویند کشور رادرشرایطی تحویل می گیرند که درتاریخ 35 ساله پس ازانقلاب وحتی درزمان جنگ نیز وضعیت کشور درتمام زمینه ها اینچنین اسفناک نبوده است اما احمدی نژاد با ارائه گزارشی درصداوسیما تقریبا می گوید یک بهشت (تاکید ازخودم) راتحویل نفربعدی می …

More

دوشنبه سیاه اقتصاد ایران

سرانجام با گذشت شش ماه ازتصویب تحریم های جدید وعدم پیشرفت درمذاکرات اتمی ایران با کشورهای گروه 1+5 تحریم های فلج کننده از سوی آمریکا با هدف قطع کامل صادرات نفت و محرومیت رژیم حاکم برایران ازدرآمدهای اصلی وجانبی خود ازتاریخ اول ژوئیه 2013 آغازشد. دراولین نگاه چیزی که جلب نظرمی کند بر گزیده شدن …

More

گامی دیگرازسوی رهبری برای بلعیدن نفت ایران –بخش دوم

همانطوریکه دربخش اول این گزارش در“اینجا” و لینکهای مورد اشاره درآن آورده ام یکی ازماموریت های اصلی واگذارشده به محموداحمدی نژاد ازسوی خامنه ای علاوه برانحلال سازمان برنامه وبودجه وثروتمندکردن وابستگان به بیت رهبری انتقال درآمدهای ناشی ازفروش نفت وگازکشورازحوزه دولت به حوزه رهبری بود اصراررهبری براجرای اصل 44 (شخصی سازی بجای خصوصی سازی صنایع …

More

تحریم های جدید آمریکا، جنگ خاموش با مافیای رهبردرایران

دپارتمان اطلاعاتی وزارت خزانه داری آمریکا فعالترازهمه سازمان های امنیتی آن کشوراز جمله سازمان سیا واف بی آی همچنان به مونیتوریگ فعالیت مافیای اقتصادی رهبری و موسسات وابسته به آن وخنثی کردن فعالیت آنها می پردازند. درطی یک ماه گذشته رهبران ومقامات رژیم به موازات بازی وقت کشی خود با گروه 1+ 5 درمورد برنامه …

More

درآمدهای افسانه ای رژیم و مافیای حاکم بر ایران

سایت خبرآنلاین متعلق به علی لاریجانی رییس مجلس ایران ازدرآمدهای ارزی رزیم دردو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به میزان 864 میلیارددلاردرطی 5/7 سال والبته بدون احتساب بسیاری ازموارد ازجمله فروش ارزدربازارآزاد، قاچاق کالا سخن به میان آورده است. نگارنده همواره برنوشته هایم براینکه درآمد واقعی رژیم درطی این مدت حداقل به میزان یک هزارمیلیارد …

More

بازگشت کوپن یا ضدحمله رژیم به “شورش گرسنگان”

درحالیکه مهمترین چالش خامنه ای وباند همراه وی درکابینه اول میرحسین موسوی دردوران 8 ساله جنگ تحمیلی توزیع کالاهای اساسی ازطریق نظام کوپنی بود اکنون همزمان با سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب وتسلط حاکمیت یکدست برارکان کشور “کوپن” یا “کالابرگ” به اقتصادکشوربازگشته است. مجلس شورای اسلامی دیروزتحت عنوان “امنیت غذایی” اقشارآسیب پذیرطرحی راتصویب کرد …

More

چگونگی تصاحب مخابرات ایران توسط رهبری وسپاه پاسداران -بخش دوم

درادامه مطلب قبلی در “اینجا” صابرفیضی مدیرعامل اخراجی شرکت مخابرات ایران در تشریح نحوه‎ی خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران می گوید: ” خصوصی سازی امری تکلیفی بود که پس ازسخنان مقام معظم رهبری واعلام تکلیف دکتر احمدی نژاد به وزیر وقت ارتباطات (محمدسلیمانی)، بنده به عنوان مجری تصمیمات کمیته‎ی چهارده نفره‎ی خصوصی سازی در وزارت …

More