پشت صحنه الگوی پیشرفت اسلامی خامنه ای

  شاید این سومین مطلبی باشد که درمورد طرح مسخره الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی پیشرفت موردنظررهبری طی این سالها می نویسم   خامنه ای درخرداد 90 درادامه ارضاء شهوات سیاسی خود با گماردن پسرخاله خود صادق واعظ زاده درراس یک نهاد جدید بنام مرکزالگوی اسلامی ایرانی پبشرفت گامی دیگری درراستای تضعیف نهادهای قانونی کشورازجمله سه …

More

آقای تاج زاده شرم کنید-بخش اول

آقای تاج زاده شما حق دارید ازرای دادن به روحانی پشیمان نباشید اما ما پشیمانیم زیرا: 1- پرونده ایران ازشورای امنیت خارج شد زیرا درسال آخردوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد با گزارش وی به رهبری درعدم امکان ادامه برنامه اتمی واداره کشوربدلیل تحریم های بین المللی وبالاخص تحریم های نفتی وبانک وبیمه ای نمایندگان …

More

حاشیه ای برهمدردی مزورانه ودیرهنگام خامنه ای با سربازان وطن

روزی که سعیدحجاریان دراسفندماه 78 ترورشدوروزنامه ها درچاپ شماره عصرخود ازآن بعنوان شلیک به مغزاصلاحات نام بردند همه فعالان سیاسی می دانستند که خامنه ای درپشت صحنه این ترورقراردارد چه افشای قتل های زنجیره ازیکطرف وشعار” لزوم خانه تکانی مجلس” توسط سعید ازسوی دیگرخواب ازچشمان مافیای حاکم ربوده بود وبالاخص پرداختن به ریشه مفاسداقتصادی درنشریه …

More

آقای محسن رضایی، کدام آش کدام جاش؟-بخش چهارم

درسه بخش قبلی به تفصیل وباذکرجزییات ومصادیقی ثابت کردیم که محسن رضایی فرمانده سابق کل سپاه به صراحت درمواردزیردروغ می گوید  یکم -ا ینکه سپاه واطلاعات آن درسالهای 63-62 دراوج قدرت خود قرارداشته است درحالیکه دربخش جنگ سلسله شکستهای سپاه آنهم بدلیل ضعف اطلاعات ازعملیات رمضان درتیرماه 61 آغازوتا والفجر8 (بهمن 64) دقیقا 3 سال …

More

بازدید فرمانده نیروی هوایی ایران ازچین وافتضاحی دیگر

هنوز ازنوشتن گزارش کامل سفرحدادعادل وصفارهرندی که سندخیانت، نفوذ وجاسوسی آشکار دولت چین ازایران وازطریق بیت رهبری است فارغ نشده بودم که تصادفا گزارش مشابهی درسایت امنیتی مشرق نیوز تحت عنوان “دروازه آشیانه اژدهای شرق بروی فرماندهان نیروی هوایی ایران گشوده شد” نظرم را جلب کرد وبا دقت درمتن گزارش وجستجویی مختصردرخصوص بیوگرافی سرتیپ حسن …

More

محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود

با شروع دستگیریهای گسترده درپرونده 3000 میلیاردتومانی که به اعدام امیرمنصورآریا انجامید ماجرای فرار محمود خاوری رییس بانک ملی به میان آمد که تا کنون کمترکسی به آن پرداخته است. تنها اظهارات هرازگاه قاضی ناصرسراج بازپرس وقت دادگاه ورییس فعلی سازمان بازرسی مبنی برپیگیری استرداد خاوری ازطریق اینترپل نقل نشریات روزمره بوده است . اخیرا …

More

آیا جنگ خودخواسته ونه تحمیلی دیگری به ایران درراه است – بخش پنجم

حاشیه ای براعترافات محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که شرایط درمنطقه دست به دست می شود ادعا می کند که: ” تجربه نشان می دهد که جنایتکارترازداعش درتاریخ نداریم اما آمریکایی ها درمقابل آنها سکوت می کنند. اولا چه کسی وبراساس کدام تجربه می گویید جنایتکارترازداعش …

More

بیادحسن باقری (غلامحسین افشردی) تنها نابغه نظامی جنگ ایران وعراق

این روزها بدلیل میراث خواری سرداران جنگ ندیده یا درحاشیه جنگ هشت ساله ایران وعراق ازیکسو وماهیت ارتجاعی تحمیل وادامه آن جنگ خانمانسوزتوسط رهبران کینه توز وقت این دوکشور ازسوی دیگرمتاسفانه  این دوفاکتورباعث شده است که مدافعین واقعی کشور درنهادهای نظامی (اعم ازسپاه وارتش ودیگرنیروهای مردمی) ناشناخته باقی بمانند وبازهم شوربختانه علیرغم گذشت بیش از25 …

More

برادرکریم کاندیدای اطاق بازرگانی ومدیرعامل سابق شرکت فرش ایران کیست؟

سایت تابناک وابسته به محسن رضایی با انتشارمطلبی تحت عنوان “حمایت وزیربازرگانی اسبق ازبرادرکریم” نوشته است حسن عابدی جعفری وزیربازرگانی دوران دفاع مقدس باصدوراعلامیه ای ازکاندیداتوری محمدعلی کریمی کاندیدای بخش بازرگانی درانتخابات اتاق بازرگانی حمایت کرده است. سپس سایت مذکوراین فرد را اینگونه معرفی می کند: ” کریمی که پیش از این مدیرعامل شرکت شهامی …

More

چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز” فتنه ” و ” فتنه گران ” زنده اند؟

انتخابات ریاست جمهوری ایران درخرداد88 با ادعای شرکت 85% مردم توسط حاکمیت که بیانگربیشترین شراکت دریک انتخابات پس ازرفراندوم جمهوری اسلامی بود قاعدتا می بایست بیشترین ثبات ومشروعیت را برای نظامی بدنبال داشته باشد که عناوین “جمهوریت” و”اسلامیت” را با خودیدک می کشد اما چرا درسپهرسیاسی ایران ازاین انتخابات بعنوان فاجعه بارترین واقعه بالاخص ازسوی …

More