سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید

قاسم سلیمانی شاگرد بنا وکارمند سازمان آب کرمان قبل ازانقلاب وفرمانده یکی ازلشکرهای درجه دو سپاه پاسداران درجریان دخالتهای ایران درکشورهای منطقه یکشبه تبدیل به چهره ای می شود که برای سیاست خارجی وداخلی ایران نسخه می پیچد اینکه نقش وهدف رسانه های غربی درمطرح کردن این افراد چیست و استعمار چگونه با افرادی نظیربن …

More

حاشیه ای برانتصاب سردارایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق

سردارایرج مسجدی باجناق محمدباقرذوالقدر که پس ازحمله آمریکا ونیروهای ائتلاف به عراق سمت معاونت نیروی قدس سپاه را درآن کشورداشت وبعنوان مسئول بسیاری ازعملیات مخفیانه برعلیه نیروهای آمریکایی شناخته می شد دوباره باگذشت ده سال وواینباردرقامت سفیرجمهوری اسلامی دراین کشوربازمی گردد. هیچگاه یادم نمی رود که هنوزیکسال ازحمله به عراق نگذشته بود که دروزارتخارجه بحث …

More

مزخرف گویی خامنه ای دردیداربا فرماندهان سپاه پاسداران خامنه ای دردیدارروزگذشته خود با فرماندهان سپاه پاسداران که بسیاری ازآنها با زور به محضروی برده شده بودند سخنانی تکرای وکلیشه ای را برزبان راند که ابله ترین آدمها نیزازیادآوری آنها پرهیزداشته واین متاع تنها دربازارمکاره ای که خود واراذل واوباش همراه وی خریدارآن می باشند قابل …

More

آیا جنگ خودخواسته ونه تحمیلی دیگری به ایران درراه است – بخش چهارم

حاشیه ای براعترافات محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که لبنان اولین کشوری عربی است که اسرائیل را شکست می دهد و تجربه ایران باعث شد تا آن ها از این تجارب استفاده کنند و درمقابل اسرائیل ایستادگی کنند تاکید می کند: ” متاسفانه درعراق دولتی که روی …

More

هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم

مقدمه اول اکنون سالهاست که دادگاههای آمریکا به بهانه رسیدگی به شکایت خانواده قربانیان عملیات تروریستی گروههای موردحمایت آشکارایران نظیرحزب الله لبنان، جنبش جهاداسلامی فلسطین وحماس یا خانواده های قربانی درایران اقدام به مصادره اموال ایران درآمریکا می نماید وتابحال بدلیل این امر که دور ازچشم مردم عادی می باشد میلیاردهادلارسرمایه های ملی ایران ازبین …

More

عقب نشینی خامنه ای درجبهه های داخلی وخارجی

بیش ازیکسال ازپیروزی دورترین کاندید ریاست جمهوری ایران به رهبری باانتساب وی به جریان اعتدال درخرداد 92 می گذرد جریان اعتدالی که مهمترین کاندیدآن یعنی هاشمی رفسنجانی بااشاره انگشت خامنه ای به شورای نگهبان باردصلاحیت روبرو شد تا همانند انتخابات 84 گردانندگان این سناریو را به خدا واگذارکند. هاشمی بطورمکرر 4 دلیل عمده رادراین پیروزی …

More

حاشیه ای برسرنگونی هواپیمای لجستیکی سپاه درسوریه

درحالیکه 12 ساعت ازسرنگونی هواپیمای لحستیکی سپاه با دههاتن موادوسلاح می گذرد خبرگزاریهای دولتی ومقامات ایران وسوریه دراین خصوص تارسیدن به توافقی برای توجیه آن سکوت کامل اختیارکرده اند. این سرنگونی درکمترازسه روزازسفراختصاصی جان کری به عراق وگفتگو بانوری المالکی رخ داده است. به گفته آگاهان سیاسی وزیرخارجه آمریکا دراین سفربا نشان دادن مدارک وعکس …

More

خطابه ای به آیت الله سیستانی

مقدمه اول نشریات دست راستی درایران به نقل ازیک منبع نزدیک به آیت الله سیستانی به خبرگزاری شفقنا(پایگاه بین المللی خبرجهان شیعه) خبرازتحرکاتی ازسوی ائتلاف قانون به رهبری نوری المالکی می کند که باتوجه به شتاب گیری اوضاع بحرانی در عراق نیازبه تامل جدی دارد. قبل ازهرچیزنظرمخاطبین را به مطلب قبلی خود دراین رابطه در …

More

عراق وگام زدن درراه سوریه

آیا عراق درحال فرورفتن درباطلاقی شبیه سوریه است، درحالیکه کمرهلال شیعی که از تهران تا لبنان کشیده شده است با وضعیت روبه سقوط رژیم بشاراسد درحال شکستن است کشیده شدن عراق به جنگ های داخلی عملا جبهه فوق را بدونیم کرده وآسیب پذیری لبنان وایران را رقم خواهد زد بی جهت نبود که معاون وزیرخارجه …

More

پیرامون گزارش نیویورک تایمزدرباره نیروی قدس – بخش اول

راستش رابخواهید گزارش مایکل گوردن درخصوص نیروی قدس وسردارقاسم سلیمانی که این هفته درنیویورک تایمزچاپ شد خیلی ازمحاسبات مرا بعنوان یک کارشناس بهم ریخته است. حدود شش هفته پیش بود که مایکل ودستیارش را درکافه ای ملاقات کردم وی درحال تحقیق ازمنابع مختلف بروی مطلبی درخصوص نقش نیروی قدس سپاه درعراق ودیگرجاها برای انتشارمقاله اش …

More