خامنه ای وکرسنت های جدید

  مقدمه روزی که خامنه ای با آگاهی ازدولت روبه زوال خاتمی قراردادهای قانونی وبین المللی نظیر”ترک سل” و” مدیریت خدمات فرودگاه امام خمینی” را لغو وآنها را به واحدهای تابعه خود منتقل می کرد هرگزتصورنمی کرد درقرارداد ” کرسنت” به مشکل بربخورد اما اینبار طرف مقابل وی یعنی برادران ضیاجعفرعراقی گرگ های باران دیده …

More

درمبارزه با مفاسد مالی روحانی مظلوم نیست فرصت طلب است

این روزها که پروژه “فیش حقوقی مدیران مالی دولتی” توسط مافیای اقتصادی حاکم برکشور برای غلبه بردولت نیمه جان روحانی کلیدخورده است برخی ازحامیان دولت با استناد به ضعف تیم رسانه ای دولت سعی می کنند ازروحانی یک چهره مظلوم که قدرت دفاع اززیرمجموعه خود را ندارد ساخته ونظیرسال 92 بعنوان یک اصلاح طلب به …

More

چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟

رهبری دردیداربا هیات دولت باردیگربا استناد به حکمت های امام علی به ماجرای “فتنه” پرداخت که خود مصداقی از” پوستین وارونه” ای ازاسلام به تعبیرامام اول شیعیان بود. خامنه ای دردیدارفوق می گوید بنا به سفارش علی ” درشرایط فتنه که تشخیص حق و باطل برای مردم بسیارمشکل می شود، باید به گونه ای عمل …

More

آقای محسن رضایی، کدام آش، کدام جاش؟ -بخش پنجم ونهایی

درمقدمه بخش نهایی این نکته لازم به توضیح است که مطالب منتشرشده درپنج بخش تنها بخشی ازاطلاعات منتشرشده درکتاب تاریخ شفاهی به روایت محسن رضایی بنام ” راه” بوده که درسایت های امنیتی نظیررجاء نیوزمنتشرشده است وبدیهی است که چنانچه به اصل کتاب مذکوردسترسی داشتیم دروغ های بیشتری ازاین فرمانده خودتعریفی سپاه را برملا می …

More

آقای محسن رضایی، کدام آش کدام جاش؟-بخش چهارم

درسه بخش قبلی به تفصیل وباذکرجزییات ومصادیقی ثابت کردیم که محسن رضایی فرمانده سابق کل سپاه به صراحت درمواردزیردروغ می گوید  یکم -ا ینکه سپاه واطلاعات آن درسالهای 63-62 دراوج قدرت خود قرارداشته است درحالیکه دربخش جنگ سلسله شکستهای سپاه آنهم بدلیل ضعف اطلاعات ازعملیات رمضان درتیرماه 61 آغازوتا والفجر8 (بهمن 64) دقیقا 3 سال …

More

چرا پرونده اختلاس دردکل نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟

  دو متهم اصلی ودولتی این پرونده یعنی علی طاهری مطلق ومسعودسلطان پور هردو از نوکران خانزاد بیت رهبری ویکی منصوب مسعود میرکاظمی ودیگری رفیق شفیق سعید امامی (اسلامی) میباشد اخذ 21 میلیون دلاراضافی برای یک دکل دست دوم 66 میلیون دلاری که قطعا بدلیل رابطه مستقیم درصدی رشوه با قیمت نهایی ارزش آن بسیار …

More

چرا خامنه ای بهرمناسبتی بدنبال اثبات عدم تقلب درانتخابات ریاست جمهوری سالهای 84 و88 و دفاع ازردصلاحیت ها توسط شورای نگهبان است؟

درانتخابات ریاست جمهوری سال 84 هاشمی رفسنجانی ومهدی کروبی دوتن ازرهبران انقلاب اسلامی ایران که بیشترین شکنجه ها را درزندانهای شاه کشیده ودربالاترین سطوح ازجایگاه قانونی قرارداشتند یعنی ریاست مجمع تشخیص مصلحت، ریاست جمهوری وریاست مجلس شورای اسلامی شهادت دادند که درانتخابات تقلب شده است اولی دراعتراض کسانی را که دست درآرای مردم برده بودند …

More

جوابیه وتحلیلی بر نامه دکترمحسن رنانی به شورای نگهبان – بخش دوم

جناب دکتررنانی، تعابیری که درخصوص تولیدکننده وسرمایه گذاربکاربرده اید یعنی تشبیه اولی به راننده ای که با سه وضعیت هوای کاملاصاف، مه رقیق ومه غلیط مواجه ودرهنگام برخورد با مه غلیظ ترجیح می دهد ماشین خود را کنارجاده پارک کرده واصلا تا هویدا نشدن حداقل دید حرکت نمی کند یا ویژگیهای یک سرمایه گذاربا مغزفیل …

More

جوابیه وتحلیلی برنامه دکترمحسن رنانی به شورای نگهبان – بخش اول

برادرعزیزجناب دکتررنانی نامه طولانی شما به شورای نگهبان را در“اینجا” درخصوص لزوم تجدیدنظر در ردصلاحیت کاندیداهای آحاد مختلف(ونه الزامادوجناح درگیردرون حاکمیتی) را که به نابودی دستاوردهای فعلی برجام ومسدودشدن جاده توسعه ایران وحتی شورش گرسنگان خواهد انجامید خواندم نمی دانم آنرا چه بنامم کلمات حقی که مرادباطلی درپشت آن نهفته بود یا نوعی کج فهمی که …

More

غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت -بخش چهارم

قبل ازپرداختن به جزییات دونمونه ازپروژه های اقتصادی-فرهنگی وباهدف معرفی روشهای مرسوم درچپاول اموال عمومی توسط رهبری وباندحاکم برکشور یکی ازدوستان سوال کرده است آیا برخی مدیران نظیرعلی اشرف افخمی یا آخوندهایی نظیرعلی کشوری الزاما وبا توجه به نقش های اجرایی آنها درپیشبرد اهداف مافیایی الزاما بعنوان اعضاء حلقه اول خامنه ای درامورمربوطه تلقی میشوند …

More