اپوزیسیون نفرین شده درداخل وخارج

یکی ازرسانه ها بخشی ازاپوزیسیون ایران را به پفیوزیسیون تشبیه کرده بود که بنده یکی از مخالفین آن بودم اما وقتی به بی تحرکی وبی توجهی برخی ازگروههای مرجع دراپوزیسیون نسبت به مسائل استراتژیک ایران می نگرم با خود می گویم آن رسانه همچنین پربیراه نگفته است. دردوره احمدی نژاد نزدیک به 2000 میلیارددلاردرآمدهای ناشی …

More

چرا خامنه ای بهرمناسبتی بدنبال اثبات عدم تقلب درانتخابات ریاست جمهوری سالهای 84 و88 و دفاع ازردصلاحیت ها توسط شورای نگهبان است؟

درانتخابات ریاست جمهوری سال 84 هاشمی رفسنجانی ومهدی کروبی دوتن ازرهبران انقلاب اسلامی ایران که بیشترین شکنجه ها را درزندانهای شاه کشیده ودربالاترین سطوح ازجایگاه قانونی قرارداشتند یعنی ریاست مجمع تشخیص مصلحت، ریاست جمهوری وریاست مجلس شورای اسلامی شهادت دادند که درانتخابات تقلب شده است اولی دراعتراض کسانی را که دست درآرای مردم برده بودند …

More

جوابیه وتحلیلی بر نامه دکترمحسن رنانی به شورای نگهبان – بخش دوم

جناب دکتررنانی، تعابیری که درخصوص تولیدکننده وسرمایه گذاربکاربرده اید یعنی تشبیه اولی به راننده ای که با سه وضعیت هوای کاملاصاف، مه رقیق ومه غلیط مواجه ودرهنگام برخورد با مه غلیظ ترجیح می دهد ماشین خود را کنارجاده پارک کرده واصلا تا هویدا نشدن حداقل دید حرکت نمی کند یا ویژگیهای یک سرمایه گذاربا مغزفیل …

More

جوابیه وتحلیلی برنامه دکترمحسن رنانی به شورای نگهبان – بخش اول

برادرعزیزجناب دکتررنانی نامه طولانی شما به شورای نگهبان را در“اینجا” درخصوص لزوم تجدیدنظر در ردصلاحیت کاندیداهای آحاد مختلف(ونه الزامادوجناح درگیردرون حاکمیتی) را که به نابودی دستاوردهای فعلی برجام ومسدودشدن جاده توسعه ایران وحتی شورش گرسنگان خواهد انجامید خواندم نمی دانم آنرا چه بنامم کلمات حقی که مرادباطلی درپشت آن نهفته بود یا نوعی کج فهمی که …

More

حق الناس یا حق نسناس

خامنه ای دردیدارعمومی چهارشنبه 18 شهریور1394 خود بخش مهمی ازسخنان خود را به انتخابات اسفندماه اختصاص ومدعی گردید که ” نتیجه آرای   اعلام شده” و “نظارت استصوابی شورای نگهبان” همان ”حق الناس” است. اول: آنکه بی اساس بودن این ادعا برهمگان ازآنجاناشی می شود که امروزکمترکسی حتی باتحصیلات  درحد دبستان هم می داند که …

More

چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز” فتنه ” و ” فتنه گران ” زنده اند؟

انتخابات ریاست جمهوری ایران درخرداد88 با ادعای شرکت 85% مردم توسط حاکمیت که بیانگربیشترین شراکت دریک انتخابات پس ازرفراندوم جمهوری اسلامی بود قاعدتا می بایست بیشترین ثبات ومشروعیت را برای نظامی بدنبال داشته باشد که عناوین “جمهوریت” و”اسلامیت” را با خودیدک می کشد اما چرا درسپهرسیاسی ایران ازاین انتخابات بعنوان فاجعه بارترین واقعه بالاخص ازسوی …

More

عقب نشینی خامنه ای درجبهه های داخلی وخارجی

بیش ازیکسال ازپیروزی دورترین کاندید ریاست جمهوری ایران به رهبری باانتساب وی به جریان اعتدال درخرداد 92 می گذرد جریان اعتدالی که مهمترین کاندیدآن یعنی هاشمی رفسنجانی بااشاره انگشت خامنه ای به شورای نگهبان باردصلاحیت روبرو شد تا همانند انتخابات 84 گردانندگان این سناریو را به خدا واگذارکند. هاشمی بطورمکرر 4 دلیل عمده رادراین پیروزی …

More

رونمایی ازپرونده مهدی هاشمی-بخش اول: اتهامات اصلی

سرانجام درحالیکه بیش ازپنج سال ازانتخابات ریاست جمهوری درخرداد88 گذشته وعمده رهبران ومقامات درگیردرآن ازخاتمی گرفته تا کروبی وموسوی بعنوان سران فتنه درحبس وحصرومحدودیت به سرمی برند نوبت به هاشمی رفسنجانی رسید تا در سناریویی که طی این مدت بارها وبارها دررسانه های دست راستی بروی آن تبلیغ می شد بامحاکمه فرزند وی مهدی هاشمی …

More

چگونه “نرمش قهرمانانه” ازایران به سوریه ودیگرکشورهای محورشرارت رسید – پاسخی به حسن نصرالله وغالب قندیل

غالب قندیل تحلیلگرسیاسی لبنانی پیرامون سخنرانی اخیرحسن نصرالله  به ده نکته موهومی بعنوان واقعیات موجود درخاورمیانه اشاره کرده است  وسپس نتیجه گرفته است که سیاست غرب درمنطقه به نفع محورشرارت درحال تغییراست وی این ده واقعیت را اززبان حسن نصرالله بعنوان فرمانده مقاومت لبنان چنین بیان کرده است: پیروزی محورمقاومت درسوریه، تغییرذائقه مردم سوریه به …

More

ازماست که برماست، حاشیه ای برنوشته محمدقوچانی – بخش دوم

احمد خاتمی امام جمعه منصوب رهبر جمهوری اسلامی در تهران هم در مصلی تهران در جمع فرماندهان سپاه اظهار کرده است که “وقتی آمریکا خود را کدخدای دنیا می بینید، نرمش در مقابل آن ذلت است. کوتاه آمدن از اصول نتیجه ای جز شکست ندارد و نرمش در اصول ضد ارزش است “این عضو مجلس …

More