آقای محسن رضایی، کدام آش، کدام جاش؟ -بخش پنجم ونهایی

درمقدمه بخش نهایی این نکته لازم به توضیح است که مطالب منتشرشده درپنج بخش تنها بخشی ازاطلاعات منتشرشده درکتاب تاریخ شفاهی به روایت محسن رضایی بنام ” راه” بوده که درسایت های امنیتی نظیررجاء نیوزمنتشرشده است وبدیهی است که چنانچه به اصل کتاب مذکوردسترسی داشتیم دروغ های بیشتری ازاین فرمانده خودتعریفی سپاه را برملا می …

More

آقای محسن رضایی، کدام آش کدام جاش؟-بخش چهارم

درسه بخش قبلی به تفصیل وباذکرجزییات ومصادیقی ثابت کردیم که محسن رضایی فرمانده سابق کل سپاه به صراحت درمواردزیردروغ می گوید  یکم -ا ینکه سپاه واطلاعات آن درسالهای 63-62 دراوج قدرت خود قرارداشته است درحالیکه دربخش جنگ سلسله شکستهای سپاه آنهم بدلیل ضعف اطلاعات ازعملیات رمضان درتیرماه 61 آغازوتا والفجر8 (بهمن 64) دقیقا 3 سال …

More

مصاحبه اتمی هاشمی وخواب زمستانی اپوزیسیون -بخش دوم

هاشمی درپاسخ سوال خبرنگارامید هسته ای مبنی برتناسب شعار” انرژی اتمی برای همه کس، سلاح اتمی برای هیچکس” با اقداماتی که ایران طی این سالها انجام داده است صراحتا می گوید که هدف اولیه رسیدن به بمب اتمی درمقابل عراق بوده است ولی فورا با یک قیداعتراف خود را مشروط می کند وی همچنین دولتهای …

More

بازسازی ماشین جنایت وقتل های زنجیره ای در دولت تدبیر و امید

حجت الاسلام سیدمحمدعلوی وزیراطلاعات دولت “اعتدال” و”تدبیروامید” که در روزهای انتخابات دم ازتامین حقوق مردم وجبوگیری ازدست اندازی دستگاه وماموران اطلاعاتی به جان، مال وناموس مردم می زد اینک ازدومین جنایت رژیم علیه بشریت درحمله به “اردوگاه پناهندگان اشرف” دفاع می کند. جنایتی که به همان سبک اعدام های سال 1367 انجام شد با این …

More

قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستراتژیک آن برتحولات منطقه – بخش دوم

سردارسلامی دریک سیاست رسمی کاملا مشخص که بطورهماهنگ ازسوی عوامل رژیم ایران تکرارمی شد درصدد انتساب این قتل عام به مردم وجوانان عراق بوده ودرعین حال با مقایسه آن وحشی گری با عملیات مرصاد درصدد ارسال این پیام به نیروهای طرفدارخود برمی آید که عملیات توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران صورت گرفته است درست شبیه …

More

قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستراتژیک آن برتحولات منطقه – بخش اول

سردارحسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران دریک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری جدیدمنتسب به آن نهاد تنسیم می گوید: ” اتفاق (قتل عام) هفته گذشته در پادگان اشرف دارای اهمیت راهبردی وسیع درتحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد عظیمی دارد که به دلیل تحت تأثیر قرارگرفتن حمله احتمالی به سوریه فرصت ظهورنداشت،.” گرچه وی …

More

شورای ملی مقاومت ولزوم استفاده ازفرصت ها

این روزها تقریباسه ماه است که ازافتتاح دفترشورای ملی مقاومت درقلب واشنگتن پایتخت کشورآمریکامی گذرد دفتروفعالیتی که بدلیل قرارگرفتن نام سازمان مجاهدین خلق وشورای ملی مقاومت ایران درلیست سیاه دولت آمریکا درشانزده سال قبل بحال تعطیل درآمده بود و یکی ازموانع اصلی در تجدید سازمان آن شورا درمبارزه خودبا رژیم آخوندی ایران بالاخص پس ازانتخاب …

More

شکست خفت بارسازمانهای جاسوسی ایران، عراق ومتحدان غربی آنها ازمجاهدین خلق

  سایت بازتاب متعلق به محسن رضایی و افسران  ارشد بازنشسته اطلاعاتی سپاه پاسداران اقدام به درج خبری ( ازقول یکی ازمنابع اطلاعاتی رژیم که نامش فاش نشده وبه احتمال زیاد حسین زاده مترجم سابق مسعودرجوی می باشد) کرده است که درصورت تایید صحت آن افتضاح بزرگی برای دستگاههای اطلاعاتی ایران، عراق، آمریکا ومارتین کوبلر …

More

کژراهه رژیم درمورد مجاهدین خلق ایران – بخش چهارم ونهایی

درادامه بحث قبلی در“اینجا” این فرد درحالیکه معترف است که مجاهدین مشی مسلحانه راکنارگذاشته اند درعین حال از آنجا که مرغ یک پا دارد بازهم آنها را به تروروخشونت متهم کرده که “رفتاری فرقه گرایانه” داشته و”هرلحظه امکان اتحاد با کشورمتخاصم وهمسنگری با آن رابرعلیه کشورخود درمی آورد” والبته با توجه به استفاده ازادبیات مشترک …

More

کژراهه رژیم درمورد مجاهدین خلق ایران – بخش سوم

نگارنده می گوید اگرقراربه مقایسه مجاهدین ورهبران آن با سایرگروهها ورهبران سیاسی ازدوران رژیم پهلوی تا خمینی وخامنه ای دریک مسابقه خشونت وخیانت باشد قطعاجایگاه سازمان مجاهدین ومسعودرجوی درته این جدول است زیرا آنها هیچگاه طی 50 سال اخیرنه تنها بر سریرقدرت نبوده اند بلکه تمام زندگی آنها درمبارزه گذشته است وبه قول احمدکسروی ملت …

More