حاشیه ای بر برنامه پرگار بی بی سی در مورد وزن سیاسی و آلترناتیو رژیم بودن مجاهدین خلق ایران

ابتداء در نظر داشتم نظرات و برداشت های خود را از این برنامه در قالب یک کامنت در ذیل  ویدئوی این مناظره بگذارم ولی بدلیل تنوع مطالب و مباحث نظرم تغییر یافت و تصمیم گرفتم آنرا به بصورت مطلب زیر ارائه بدهم 1- از اینکه بالاخره بی بی سی بعنوان خبرگزاری دولتی انگلیس تصمیم به …

More

داعش وظهورسرداران سپاه قدس

مقدمه نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی قاسم سلیمانی که ویژه عملیات های برونمرزی ودرواقع ماموریت صدورانقلاب را با توسل به ابزارنظامی واطلاعاتی برعهده دارد ازاواسط سال 2003 باتوافق هاشمی وخامنه ای وظیفه سازماندهی عملیات تروریستی برعلیه نیروهای آمریکایی درعراق آزاد شده را برعهده می گیرد درواقع این نهاد وفرمانده آن قاسم سلیمانی ازهمان اختیارات …

More

شورای ملی مقاومت ولزوم استفاده ازفرصت ها

این روزها تقریباسه ماه است که ازافتتاح دفترشورای ملی مقاومت درقلب واشنگتن پایتخت کشورآمریکامی گذرد دفتروفعالیتی که بدلیل قرارگرفتن نام سازمان مجاهدین خلق وشورای ملی مقاومت ایران درلیست سیاه دولت آمریکا درشانزده سال قبل بحال تعطیل درآمده بود و یکی ازموانع اصلی در تجدید سازمان آن شورا درمبارزه خودبا رژیم آخوندی ایران بالاخص پس ازانتخاب …

More

شکست خفت بارسازمانهای جاسوسی ایران، عراق ومتحدان غربی آنها ازمجاهدین خلق

  سایت بازتاب متعلق به محسن رضایی و افسران  ارشد بازنشسته اطلاعاتی سپاه پاسداران اقدام به درج خبری ( ازقول یکی ازمنابع اطلاعاتی رژیم که نامش فاش نشده وبه احتمال زیاد حسین زاده مترجم سابق مسعودرجوی می باشد) کرده است که درصورت تایید صحت آن افتضاح بزرگی برای دستگاههای اطلاعاتی ایران، عراق، آمریکا ومارتین کوبلر …

More

وحشت لابی رژیم ازافتتاح دفترشورای ملی مقاومت درواشنگتن

درحالیکه رژیم ایران با استفاده ازدستگاه امنیتی وتبلیغاتی خود هرحادثه وتحرک درایران وخارج را به مجاهدین منتسب کرده تا سرکوب جنبش های پراکنده مردم راتوجیه وآنرا درراستای منافع آمریکا واسرائیل قلمداد کند درقبال خبرافتتاح مجدد دفترشورای ملی مقاومت درواشنگتن سکوت مرگباری را برخود تحمیل کرده است تا بتواند با محاسبه سود وزیان این خبرمهم واکنش …

More