هاشمی واپوزیسیون -بخش دوم

می گویند چرا عنوان مطلب خود در مورد هاشمی را وی و اپوزیسیون گذاشته ام و می گویم زیرا مخاطب اصلی من در این وجیزه اپوزیسیون وروشنفکران مخالف نظام وطرفدارتغییرنظام است ونه مردم عادی یا اصلاح طلبان واعتدالیون طرفداران هاشمی وحتی افراطیون طرفداران خامنه ای پس ازناکامی درعملیات کربلای 4 و 5 بود که سپاه …

More

مزخرف گویی خامنه ای دردیداربا فرماندهان سپاه پاسداران خامنه ای دردیدارروزگذشته خود با فرماندهان سپاه پاسداران که بسیاری ازآنها با زور به محضروی برده شده بودند سخنانی تکرای وکلیشه ای را برزبان راند که ابله ترین آدمها نیزازیادآوری آنها پرهیزداشته واین متاع تنها دربازارمکاره ای که خود واراذل واوباش همراه وی خریدارآن می باشند قابل …

More

مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست

عطاالله مهاجرانی وزیرارشاد اصلاح طلبان حکومتی که به اقرارخودش درکودکی شیرخرخورده است وپس ازفرارقهرمانانه ازایران (البته بالاتفاق همسر دائمی ونه صیغه ای اش) واستقرار در لندن بهربهانه به دفاع ازرهبری ونظام می پردازد وتا آنجا پیش می رود که دربحبوحه غارت های دوهزارمیلیارددلاری درآمدهای نفتی وانتقال سرمایه های ملی ازدولت به بیت رهبری مدعی می …

More

62آقای محسن رضایی، کدام آش کدام جاش؟-بخش سوم، دروغ سال

قبل ازادامه مطلب ذکراین مقدمه ضروری است که وزارت اطلاعات درابتدای تشکیل خود دراواسط 63 تا سال 68 دارای 5 معاونت شامل معاونت خارجی، معاونت امنیت داخل، معاونت اداری ومالی، معاونت آموزشی وپزوهشی ومعاونت ویژه والبته تعدادی واحدهای مستقل نظیرحفاظت، بهداری، دفترحقوقی وپارلمانی و…بود که دردوره وزارت فلاحیان تا کنون عمده ادارات کل مهم تبدیل …

More

62 آقای محسن رضایی، کدام آش کدام جاش؟-بخش دوم، ادامه دروغ سال

محسن رضایی درادامه سخنان خود چنین می گوید: ” ازاواخرسال ۱۳۶۲، نغمه‌هایی شروع شد که اطلاعات باید ازعملیات جدا شود. بحث‌هایی شد وجلساتی گذاشتند. آن موقع، جناب آقای هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجلس ومقام معظم رهبری (رئیس‌جمهور) از طرف امام مسئول پیگیری موضوع شدند. دوسه جلسه با من گذاشتند. ازطرف دیگر، برخوردهای دادستانی تهران جناب …

More

حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم -بخش دوم وپایانی

  دربخش اول به 7 مورد ازادعاها ودلایل موسویان درخصوص زوال اقتدارعربستان سعودی درخاورمیانه پرداخته وبه تفصیل روش غیرعلمی وبی پایه واساس درتحلیل وقایع را توضیح دادیم واینک ادامه مطلب: 8- موسویان عدم حمله نظامی به آمریکا را مساوی با شکست عربستان ارزبابی می کند بعبارتی با این استدلال می توان عدم حمله نظامی کارتر، …

More

حسین موسویان، جاسوس رژیم را بهتربشناسیم-بخش اول

حسین موسویان، دیپلمات سابق ایرانی که سابقه حضور وی بعنوان سفیرایران درآلمان دردهه 90 میلادی یادآور دوران ترور وکشتارمبارزان ایرانی دراروپامی باشد چندین سال قبل تحت عنوان استفاده ازیک فرصت مطالعاتی یا بورسیه موقت یکساله و معالجه بیماری همسرخود با پشتیبانی برخی از کارشناسان لابی ایران واردآمریکا شد ودولت میزبان نیزکه درآنزمان بدلیل درگیری درمذاکرات مربوط …

More

بازدید فرمانده نیروی هوایی ایران ازچین وافتضاحی دیگر

هنوز ازنوشتن گزارش کامل سفرحدادعادل وصفارهرندی که سندخیانت، نفوذ وجاسوسی آشکار دولت چین ازایران وازطریق بیت رهبری است فارغ نشده بودم که تصادفا گزارش مشابهی درسایت امنیتی مشرق نیوز تحت عنوان “دروازه آشیانه اژدهای شرق بروی فرماندهان نیروی هوایی ایران گشوده شد” نظرم را جلب کرد وبا دقت درمتن گزارش وجستجویی مختصردرخصوص بیوگرافی سرتیپ حسن …

More

پاسخی به میراث خواران جنگ ایران وعراق -بخش ششم

دربخش قبلی به 4 مورداساسی درمصاحبه سرداررشید تحت عنوان استراتژی جدید جنگ که به ادعای وی درتابستان 64 یعنی 4 سال پس ازشروع جنگ تبیین شده است اشاره کردیم یعنی امکان آمادگی نبرد دردوجبهه (احتمالا غرب وجنوب)  برای تفکیک قوای دشمن، افزایش گردانهای رزمی تا 1500 واحد وبعبارتی به حدود 150 لشکر، تضمین پشتیبانی هوایی …

More

پاسخی به میراث خواران جنگ ایران وعراق -بخش پنجم

سردار رشید جانشین رییس ستادنیروهای مسلح ایران که درزمان جنگ ایران وعراق ازفرماندهان اصلی عملیاتی سپاه پاسداران بوده است درجایی دیگرمی گوید: ” پس از فتح خرمشهر، ما همیشه با 100 تا 150 گردان نیروی آفندی سپاه، تهاجم می‌کردیم و با همین نیرو فاو را هم گرفتیم. لذا در ین طرح می‌خواستیم اثبات کنیم چنانچه …

More