افشای بخش دیگری ازفسادمالی در” ایرانسل

درخصوص نقش نهادهای مالی تحت نظارت رهبری ومجلس هفتم درفسادگسترده مالی (درحد 50 میلیارددلار) درپروژه ایرانسل و شرکت آفریقایی ام تی ان تا کنون چندین مقاله در “اینجا” و” اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و “اینجا” و“اینجا”  نوشته ام و درآنها توضیح داده ام که چگونه قراردادقانونی با شرکت ترک سل که درزمان خاتمی منعقدشده بود را …

More

قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش ” برادران قاچاقچی” درآن

باروی کارآمدن دولت خاتمی درسال 76 وافشاء نقش نیروهای اطلاعاتی کشوردرقاچاق موادمخدربرای اولین باراذهان عمومی جامعه متوجه اقدامات خلاف نیروهای باصطلاح حافظ امنیت کشوردراموری گردید که بعدها باافشاگریهای ساینمایندگان مجلس ششم ومقامات نظام پازل فعالیتهای گسترده این نیروها درسایرموارداقتصادی ازجمله قاچاق  کالاهای فرهنگی ممنوعه ( آلات قمار ومشروب و…) و ارز و کالا را نیزدربرگرفت …

More

سرمایه های آیت الله خمینی -ستاداجرایی فرمان امام بخش اول (رویترز)

1. Land Grab Khamenei controls massive financial empire built on property seizures Part 1: A Reuters investigation details a key to the supreme leader’s power: a little-known organization created to help the poor that morphed into a business juggernaut worth tens of billions of dollars. By Steve Stecklow, Babak Dehghanpisheh and Yeganeh Torbati The 82-year-old …

More

اعترافات یک وزیرتبهکاردرخصوص واگذاری مخابرات

دکترمحمدسلیمانی وزیرمخابرات اولین دولت احمدی نژاد ونماینده فعلی مجبس شورای اسلامی اخیرمصاحبه ای با رسانه ارتباطات داشته است که درآن بخشی دیگر ازتوطئه وتبانی انتقال سهام اصلی مخابرات به حوزه رهبری را نشان می دهد. دکترمحمدسلیمانی را پس ازکامران دانشجو باید بحق یکی ازتبهکارترین وزرای دوران معاصرنامید وی با گردآوردن تعدادی از سرداران سپاه که …

More