دولت دست نشانده دریمن، آفتابه ولگن 7 دست شام وناهارهیچی

دارودسته غارنشینان حوثی ودیکتاتورسرنگون شده علی عبدالله صالح بین خودشان یک دولت با 42 وزیردرست کرده اند وبه آن دولت وحدت ملی می گویند ؟! تنها برای آشنایی با این لشکرکه مصداق مثال انگلیسی Too many chiefs and not enough Indians می باشد که همه می خواهند رییس باشند ومرئوسی باقی نمانده است تا برآنها …

More

راست ودروغ های حسین موسویان -بخش سوم

موسویان درجریان سخنان خود ودرپاسخ به برخی سوالات مجری برنامه بارها بجای پاسخگویی به اتهامات وابهامات موحود نظیرنقض حقوق بشر یا دخالت ایران درامورکشورهای منطقه بالاخص سوریه که مانع ترمیم روابط با غرب است با ادعای ظرفیت یک تریلیون دلاری پروژه های اقتصادی ایران که درواقع منعکس کند سوء رهبری کشورطی ربع قرن اخیروعقب ماندگی …

More

راست ودروغ های حسین موسویان -بخش دوم

موسویان بدون اشاره به شش قطعنامه محکومیت ایران توسط شورای امنیت دردوران حاکمیت یکدست و ریاست جمهوری برگزیده خامنه ای یعنی احمدی نژاد وتحریم های نفتی وبانکی که کشوررا به مرحله نهایی نفت درمقابل دارو وغذا یا آستانه حمله نظامی قرارداده آنهم درشرایطی که به ادعای خود وی دراین همایش ایران نیزدرفاصله 3 ماه تا …

More

مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست

عطاالله مهاجرانی وزیرارشاد اصلاح طلبان حکومتی که به اقرارخودش درکودکی شیرخرخورده است وپس ازفرارقهرمانانه ازایران (البته بالاتفاق همسر دائمی ونه صیغه ای اش) واستقرار در لندن بهربهانه به دفاع ازرهبری ونظام می پردازد وتا آنجا پیش می رود که دربحبوحه غارت های دوهزارمیلیارددلاری درآمدهای نفتی وانتقال سرمایه های ملی ازدولت به بیت رهبری مدعی می …

More

گروگانگیری بعنوان یک اصل ثابت درسیاست خارجی ایران

گروگانگیری بعنوان یک اصل ثابت درسیاست خارجی ایران اشغال سفارت آمریکا درتهران دراواخرسال 79 وبه گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روزازیکطرف وارسال سلاحهای پیشرفته نظیرموشکهای ضدهوایی هاوک، ضدتانک تاو و توپخانه 1ب55 میلیمتری هویتزربه ایران دربحبوحه جنگ ایران وعراق (1985-1984) درمقابل آزادی گروگانهای آمریکا درلبنان ازدست حزب الله گروگانگیری اتباع خارجی را …

More

جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟

کسانی که دربرهه پیروزی انقلاب 57 وحوادث ووقایع پس ازآن شرکت داشته یا ناظربوده اند بخوبی می دانندکه عدم پاسخ رهبری ایران به درخواست صدام درخصوص تعیین تکلیف توافق 1975 الجزایر، عدم قبول مشروعیت نظام سیاسی حاکم برعراق ودعوت بدنه ارتش آن کشورکه ازبافت شیعی برخورداربود به کودتا علیه حاکمیت درکنارتحرکات رژیم بعثی درحمایت ازگروههای …

More

آیا جنگ خودخواسته ونه تحمیلی دیگری به ایران درراه است – بخش سوم

حاشیه ای براعترافات محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران دربخش قبلی به سخنان تجاوزگرانه محسن رضایی که البته تکرارمواضع دیگرمقامات و رهبران نظام مبنی برانتقال مرزهای امنیت ملی ایران به 2000 کیلومتری مرزهای فیزیکی کشور(منظورسواحل لبنان وغزه درمدیترانه) اشاره کردیم واینکه دنباله همان بجث را که مرتبط با عملیات متقابل احتمالی است پی می گیریم. …

More

دروغهای راست حسین نتانیاهو

حسین شریعتمداری سردبیرکیهان دریادداشتی تحت عنوان “برای هیچ، بیهودمپیچ” به مناسبت سالگرد توافق ژنو دربرنامه اتمی ایران ونیزتوافق وین منتج به تداوم مذاکرات (بخوانید گفتگوها) برای 7 ماه دیگرتا تیرماه 94 یا جولای 2015 مطالبی را عنوان کرده است که مایلم آنرا دروغهای راست True Lies بلندگوی رهبری بنامم. درابتدا لازم به توضیح است که …

More

اسیدپاشی فرهنگی درداخل وچانه زنی درخارج

اگرتا کنون شهرپیتسبورگ آمریکا بعنوان صنعت فولاد آن شناخته می شد امروزبه محلی برای پیشبرددیپلماسی عمومی آمریکا دربرابرایران تبدیل شده است دیپلماسی که بخشی ازآن به تقلید از دیپلماسی پینگ پونگ با چینی ها دردوران جنگ سرد درمیادین ورزشی ومسابقات والیبال وبخشی ازآن درجریان دیدارمقامها وهیات مذهبی ایران وآمریکا واکنون وجه دیگری ازآن تحت عنوان …

More