نگاهی به پیام وسخنان نوروزی خامنه ای -بخش دوم – عمق فاجعه

خامنه ای  برخلاف پیام نوروزی خود اینبارسخنان خود را حتی با ادعای مغایرت آن با اذهان برخی که البته منظورخود ایشان واذناب همراه ایشان میباشد درخصوص شعار فرهنگی یا اخلاقی ازشعاراقتصادی بدون نام بردن ازآن (اقتصاد مقاومتی: اقدام وعمل ) شروع می کنند وبا روشی توجیهی مشابه تلاش برای گول زدن یک بچه مدعی می …

More

مصاحبه اتمی هاشمی وخواب زمستانی اپوزیسیون -بخش چهارم ونهایی

هاشمی رفسنجانی توافق برجام را یک توافق متقابل می داند که طرفین می توانند به طورهمگام درپیشرفت مرحله ای آن موثربوده ودرعین حال دست یک طرف درمقابل تخلف طرف مقابل برای سرباززدن ازتعهدات مندرج درتوافقنامه بازمی باشد وی برای آگاهی ازجزییات این توافق سیاسی خبرنگاررا به دکترعباس عراقچی ارجاع می دهد (درست شبیه ارجاع خبرنگاربه …

More

مصاحبه اتمی هاشمی وخواب زمستانی اپوزیسیون -بخش سوم

با پخش مصاحبه اتمی هاشمی رفسنجانی روزنامه کیهان وسایررسانه های دست راستی همسو باستناد استقبال رادیواسراییل ازگفته های رییس مجمع تشخیص مصلحت وی را متهم به افشای اسراراتمی ایران کردند واین درحالی است که هاشمی پس ازافشای برخی ازناگفته های این برنامه سعی می کند با تاکید برغیرنظامی بودن برنامه اتمی ایران درمقطع زمانی 12ساله …

More

مصاحبه اتمی هاشمی وخواب زمستانی اپوزیسیون -بخش دوم

هاشمی درپاسخ سوال خبرنگارامید هسته ای مبنی برتناسب شعار” انرژی اتمی برای همه کس، سلاح اتمی برای هیچکس” با اقداماتی که ایران طی این سالها انجام داده است صراحتا می گوید که هدف اولیه رسیدن به بمب اتمی درمقابل عراق بوده است ولی فورا با یک قیداعتراف خود را مشروط می کند وی همچنین دولتهای …

More

مصاحبه اتمی هاشمی وخواب زمستانی اپوزیسیون -بخش اول

با اطمینان ازتوافق اتمی واعلام موافقت کتبی خامنه ای با برنامه اقدام مشترک (برجام) هاشمی رفسنجانی درمصاحبه ای با امید هسته ای پرده ازخیل ازمواردی برداشت که نگارنده طی مقالات وکامنت های متعددی برنظرکارشناسان به آن اشاره کرده بودم البته هنوزمسائل ناگفته بسیاری وجود دارد نظیر آزمایشات نیابتی اتمی ازسوی ایران درکره شمالی یا افرادی …

More

موشکهای اس – 300 خطرافزایش درگیری ها درمنطقه

ولادیمیرپوتین درچارچوب درگیری دولت خود با بلوک غرب که ازبحران اوکراین آغازشد اقدام به لغوتصمیم قبلی خود مبنی برعدم تحویل موشکهای اس-300  به ایران نموده تصمیمی که می تواند تاثیربسیارمنفی برچالش های جاری درمنطقه خاورمیانه داشته باشد. دریک نگاه کلی چنین به نظرمی رسد که بدلیل ماهیت ماموریت این موشکها که جنبه دفاعی یا بازدارندگی …

More

حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم

درخصوص عملیات مقابله به مثل نیزکه ایران ادعا می کند اعتقادی به آن نداشته است این امریک دروغ آشکاراست درواقع نظیردیگرادعاها این امرناشی ازعدم توانایی وتسلیحاتی ناشی می شد ونه مسائل انسانی یا اسلامی چرا که اتفاقا هیچ دین، مذهب وایدئولوژی باندازه اسلام وتشیع درخصوص ” قصاص” یا مقابله به مثل و” چشم درمقابل چشم” …

More

حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم

درمقدمه بخش دوم ذکراین سه نکته را ضروری می داند که این روزها کشته شدن سردارحسن تهرانی مقدم به دکانی برای برنامه سازی تلویزیونی برای برخی ازکارگردانان مرتبط با محافل امنیتی ونظامی تبدیل شده است که ابتدائا درسالگردهای حادثه فوق شاهد مستندضعیف وغیرحرفه ای ” صعود” و ” فصل ناتمام ” بودیم واکنون نیز مراکزی …

More

حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول

اینروزها که مصادف است با سی امین سالگرد تاسیس یگان موشکی سپاه وسومین سال کشته شدن فرمانده حسن تهرانی مقدم و 40 تن ازکادرهای اصلی آن واحد تعدادی ازسرداران میراث خوارسپاه نظیروقایع جنگ تحمیلی برای خودنمایی درحال تحریف حقایق وگزافه گویی درمورد برنامه موشکی ایران بالاخص با تلفیق کردن آن با ادعای احمقانه حمله به …

More