هاشمی واپوزیسیون -بخش دوم

می گویند چرا عنوان مطلب خود در مورد هاشمی را وی و اپوزیسیون گذاشته ام و می گویم زیرا مخاطب اصلی من در این وجیزه اپوزیسیون وروشنفکران مخالف نظام وطرفدارتغییرنظام است ونه مردم عادی یا اصلاح طلبان واعتدالیون طرفداران هاشمی وحتی افراطیون طرفداران خامنه ای پس ازناکامی درعملیات کربلای 4 و 5 بود که سپاه …

More

هاشمی و اپوزیسیون-بخش اول

هاشمی رفسنجانی با مرگ نابهنگام خود درهشتم ژانویه 2017 یک نقطه عطف دیگررا درکارنامه زندگی 82 ساله خود وشورشی که بنام انقلاب اسلامی شکل گرفت ثبت کرد شاید اکنون که او درقید حیات نیست راحت تر بتوان بدون ترس ازانگ خوردن در موردش نوشت و او را قضاوت کرد فردی که حاکمیت او را ” …

More

تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده

  برای تحقق هرجرمی ازجمله تقلب درانتخابات نیازبه داشتن انگیزه بعنوان عنصر معنوی و تحقق آن بعنوان عنصر مادی جرم می باشد وبرای اثبات آن جرم نیزباید شواهد وقرائن امر، اقاریر صریح یا تلویحی متهم یا متهمان ومستندات دلالت بر وقوع آن جرم بنماید. درخصوص تقلب درانتخابات 88 نظیرهرپدیده مشابه دیگرچون انقلاب ، جنگ تحمیلی، …

More

چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟

رهبری دردیداربا هیات دولت باردیگربا استناد به حکمت های امام علی به ماجرای “فتنه” پرداخت که خود مصداقی از” پوستین وارونه” ای ازاسلام به تعبیرامام اول شیعیان بود. خامنه ای دردیدارفوق می گوید بنا به سفارش علی ” درشرایط فتنه که تشخیص حق و باطل برای مردم بسیارمشکل می شود، باید به گونه ای عمل …

More

چرا خامنه ای بهرمناسبتی بدنبال اثبات عدم تقلب درانتخابات ریاست جمهوری سالهای 84 و88 و دفاع ازردصلاحیت ها توسط شورای نگهبان است؟

درانتخابات ریاست جمهوری سال 84 هاشمی رفسنجانی ومهدی کروبی دوتن ازرهبران انقلاب اسلامی ایران که بیشترین شکنجه ها را درزندانهای شاه کشیده ودربالاترین سطوح ازجایگاه قانونی قرارداشتند یعنی ریاست مجمع تشخیص مصلحت، ریاست جمهوری وریاست مجلس شورای اسلامی شهادت دادند که درانتخابات تقلب شده است اولی دراعتراض کسانی را که دست درآرای مردم برده بودند …

More

مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ – بخش دوم

دربخش اول توضیح داده شد که چگونه مهدی شمس زاده بعنوان یک جوان مستعد رشد توسط احد محمدی مدیرعامل امنیتی کشتیرانی (79-76) به ورط همکاری با نهادهای وصاحبان نفوذ افتاد تا حس جاه طلبی وکنجکاوی نامنتهای خود را ارضا نماید ودردفتراروپایی کشتیرانی نیزتابع محض دستورات وچارچوب های رسیده ازمافوق خود ازیکسو و ارائه پیشنهادهایی برای …

More

جوابیه وتحلیلی برنامه دکترمحسن رنانی به شورای نگهبان – بخش اول

برادرعزیزجناب دکتررنانی نامه طولانی شما به شورای نگهبان را در“اینجا” درخصوص لزوم تجدیدنظر در ردصلاحیت کاندیداهای آحاد مختلف(ونه الزامادوجناح درگیردرون حاکمیتی) را که به نابودی دستاوردهای فعلی برجام ومسدودشدن جاده توسعه ایران وحتی شورش گرسنگان خواهد انجامید خواندم نمی دانم آنرا چه بنامم کلمات حقی که مرادباطلی درپشت آن نهفته بود یا نوعی کج فهمی که …

More

حق الناس یا حق نسناس

خامنه ای دردیدارعمومی چهارشنبه 18 شهریور1394 خود بخش مهمی ازسخنان خود را به انتخابات اسفندماه اختصاص ومدعی گردید که ” نتیجه آرای   اعلام شده” و “نظارت استصوابی شورای نگهبان” همان ”حق الناس” است. اول: آنکه بی اساس بودن این ادعا برهمگان ازآنجاناشی می شود که امروزکمترکسی حتی باتحصیلات  درحد دبستان هم می داند که …

More

آقای آل اسحاق ازخدا شرم نمی کنید ازخون برادرشهیدتان شرم کنید! – بخش اول

آیت الله خمینی درطی ده سال حیات خود درجمهوری اسلامی علیرغم اشتباهات فاحش یک موضع ثابت درمقابل جریان راستگرایی درکشورداشتند اسلام آنها را اسلام آمریکایی وسمبل تحجروایستایی می دانستند، دشمنی آنها باخود را آنچنان می دانستند که نوشیدن آب ازکوزه ای که فرزند ایت الله ازآن آب خورده بود را حرام می دانستند، آنها را …

More

چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز” فتنه ” و ” فتنه گران ” زنده اند؟

انتخابات ریاست جمهوری ایران درخرداد88 با ادعای شرکت 85% مردم توسط حاکمیت که بیانگربیشترین شراکت دریک انتخابات پس ازرفراندوم جمهوری اسلامی بود قاعدتا می بایست بیشترین ثبات ومشروعیت را برای نظامی بدنبال داشته باشد که عناوین “جمهوریت” و”اسلامیت” را با خودیدک می کشد اما چرا درسپهرسیاسی ایران ازاین انتخابات بعنوان فاجعه بارترین واقعه بالاخص ازسوی …

More