!حسین موسویان، جاسوسی که ازدشمن حقوق می گیرد؟

  سایت فرارو متعلق به محمدحسین خوشوقت برادرعروس خامنه ای وفرزند آیت الله خوشوقت (ازفتوادهندگان قتلهای زنجیره ای وقتل احمدخمینی) درمطلبی تحت عنوان ” موسویان: ترامپ برای معامله با ایران هم آماده است” اقدام به بازنشرمطالب موسویان درجلسه بنیادهانریش ابرت آلمان کرده است که با توجه به دروغگویی ها وفریبکاری این سفیرسابق ایران درآلمان نکات …

More

ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا

دیروز دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا طی بیانیه ای 4 ماه به دولتهای اروپایی (و نه چین و روسیه بعنوان بخشی از1+5) فرصت داد که توافق برجام یا برنامه جامع اتمی با ایران را اصلاح کرده یا وی و در واقع کشورش از آن توافق خارج می شود. وی سپس 4 شرط را بعنوان شروط …

More

هزینه 7/5 میلیارددلاری برنامه اتمی ایران افشاء شد

نزدیک به دودهه است که یکی ازدغدغه های نخبگان ایران مساله هزینه برنامه اتمی ایران است که تابحال بعنوان یکی از اسراراین پروژه مکتوم مانده بود تنها دراکتبرسال قبل بنده دریک مقاله بحث هزینه های برنامه اتمی ازجمله صرف حدود 4 میلیارد دلاررا صرفا در جهت خرید حدود 20 هزارسانتریفوژخارج ازرده پاکستانی P1 عنوان کردم …

More

مزخرف گویی خامنه ای دردیداربا فرماندهان سپاه پاسداران خامنه ای دردیدارروزگذشته خود با فرماندهان سپاه پاسداران که بسیاری ازآنها با زور به محضروی برده شده بودند سخنانی تکرای وکلیشه ای را برزبان راند که ابله ترین آدمها نیزازیادآوری آنها پرهیزداشته واین متاع تنها دربازارمکاره ای که خود واراذل واوباش همراه وی خریدارآن می باشند قابل …

More

چرا پرونده اختلاس دردکل نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟

  دو متهم اصلی ودولتی این پرونده یعنی علی طاهری مطلق ومسعودسلطان پور هردو از نوکران خانزاد بیت رهبری ویکی منصوب مسعود میرکاظمی ودیگری رفیق شفیق سعید امامی (اسلامی) میباشد اخذ 21 میلیون دلاراضافی برای یک دکل دست دوم 66 میلیون دلاری که قطعا بدلیل رابطه مستقیم درصدی رشوه با قیمت نهایی ارزش آن بسیار …

More

نفوذ و”جاسوسی” کشورچین دردستگاه رهبری ایران- بخش سوم وپایانی

صفارهرندی درفرازی دیگرازمصاحبه خود وبعنوان عضومجمع تشخیص مصلحت وهمراه غلامعلی حدادعادل درسفربه چین درحالیکه کشورمان غرق درفقروفساد وتبعیض وغارت سازمان یافته سرمایه های ملی توسط نهادهای حکومتی وابسته به بیت رهبری است دریک سوال ایدئولوژیکی ازمقامات چینی متوجه می شودکه برقراری عدالت ورفع فواصل طبقاتی مهمترین میراث نظام کمونیستی ازقبل است ولی با کمال وقاحت …

More

بازدید فرمانده نیروی هوایی ایران ازچین وافتضاحی دیگر

هنوز ازنوشتن گزارش کامل سفرحدادعادل وصفارهرندی که سندخیانت، نفوذ وجاسوسی آشکار دولت چین ازایران وازطریق بیت رهبری است فارغ نشده بودم که تصادفا گزارش مشابهی درسایت امنیتی مشرق نیوز تحت عنوان “دروازه آشیانه اژدهای شرق بروی فرماندهان نیروی هوایی ایران گشوده شد” نظرم را جلب کرد وبا دقت درمتن گزارش وجستجویی مختصردرخصوص بیوگرافی سرتیپ حسن …

More

نفوذ و”جاسوسی” کشورچین دردستگاه رهبری ایران- بخش دوم

   اخیرا هیاتی به سرپرستی دکترغلامعلی حداد عادل به چین اعزام گردیده ومرتضی صفارهرندی وزیرارشاد دولت احمدی نژاد ومعاون سابق حسین شریعتمداری درروزنامه کیهان گزارشی ازآن سفررا ارائه کرده است که بطورآشکاری “نفود” جاسوسان را دردستگاه رهبری بخوبی نشان می دهد. دربخش قبل به بخشی ازنحوه نفوذ مقامات چینی به دستگاه رهبری ایران ونفوذ پذیری …

More

نفوذ و”جاسوسی” کشورچین دردستگاه رهبری ایران- بخش اول

غلامعلی حداد عادل: مراقب باشیم زمینه برای نفوذ دشمن به وجود نیاوریم اخیرا هیاتی به سرپرستی دکترغلامعلی حداد عادل به چین اعزام گردیده ومرتضی صفارهرندی وزیرارشاد دولت احمدی نژاد ومعاون سابق حسین شریعتمداری درروزنامه کیهان گزارشی ازآن سفررا به خبرگزاری امنیتی فارس ارائه کرده است که بخوبی و بطور آشکاری “نفود” جاسوسان را دردستگاه رهبری …

More