چگونگی تصاحب مخابرات ایران توسط رهبری وسپاه پاسداران -بخش دوم

Turkcell-MTN-3درادامه مطلب قبلی در “اینجا” صابرفیضی مدیرعامل اخراجی شرکت مخابرات ایران در تشریح نحوه‎ی خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران می گوید:
” خصوصی سازی امری تکلیفی بود که پس ازسخنان مقام معظم رهبری واعلام تکلیف دکتر احمدی نژاد به وزیر وقت ارتباطات (محمدسلیمانی)، بنده به عنوان مجری تصمیمات کمیته‎ی چهارده نفره‎ی خصوصی سازی در وزارت ارتباطات انتخاب شدم. اگرچه بعدا آقایان اعلام کردند اسنادی درمورد این کمیته وجود ندارد؛ که البته بعدا مدارک را ارائه دادیم.”

وی ادامه می دهد:
“خصوصی سازی بحث کلانی بود که علاوه برکمیته‎ی چهارده نفره، اعضای هیات مدیره‎ی شرکت مخابرات ایران نیز برآن تاکید داشتند.”

صابرفیضی درخصوص گفته محمدرضارحیمی که گفته بود “مخابرات را به توصیه آقایان ( رهبری وسپاه) فروختیم رفت. نوش جانشان، اما ایکاش این کار را نمی کردیم”. به خبرنگارسیتنا گفته است:
” حرف‎های آقای رحیمی توسط رسانه‎ها تحریف شد. درآن جلسه که رحیمی برای معارفه‎ی سرپرست جدید وزارت ارتباطات سخن می‎گفت زمانی که دید که جوجلسه علیه بحث ادغام وزارت است وارد بحث مخابرات شد، اما خبرنگاران از این سخنان سوء برداشت کردند.”

وجالب اینکه خود وی هم ادامه می دهد:
” خود حوزه‎ی فناوری اطلاعات وارتباطات حوزه‎ی خوبی است اما در این حوزه آن قدرمخابرات را بزرگ کرده‎اند که من نیزاین وزارت را به اسم مخابرات می شناختم. ما مخابرات را فروختیم اما ای کاش این حوزه و این وزارت با اسم مخابرات باقی می‎ماند، اما مخابرات فروخته شد.

فیضی سپس برای دخیل دانستن وموافقت باند احمدی نژاد درواگذاری مخابرات به سپاه وبیت رهبری می گوید:
” به یاد دارم درسال 89 طی مراسم افتتاحی در وزارت ارتباطات، رئیس جمهور وارد بحث مخابرات شد ویکی از بزرگترین اقدامات وزارت ارتباطات را خصوصی سازی مخابرات اعلام کرد.”

وی حذف وردصلاحیت شرکت رقیب سپاه وبیت رهبری درمناقصه واگذاری سهام راکه ازسوی مسئولین امنیتی وازسوی شرکت پیشگامان کویریزد سیاسی اعلام شد را به دروغ فقدان توان مالی برای یک معامله 8000 میلیارد تومانی اعلام می کند که تاکنون ازسوی هیچ مرجعی ادعانشده بود ضمن اینکه سپاه وبیت رهبری تنها با پرداخت 1600 میلیارد 51% سهام را صاحب شده واقساط معامله را نیزطی 16 قسط با زمان پرداخت 8 ساله ازمحل درآمدهای آتی به تدریج خواهند پرداخت.

فیضی که ابتداء کنسرسیوم متشکل ازشرکتهای تازه تشکیل زیرنظرسپاه وبیت رهبری را خصوصی به شکل سهامی عام اعلام کرده بود بافراموش کردن گفته های قبلی می گوید که این مجموعه تحت مدیریت وی بتدریج به سمت بخش خصوصی سوق داده می شود وبهمین دلیل به خودش درزیرتبریک گفته است!

” نهایتا کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین با نام فعلی شرکت اعتماد مبین با ترکیب سهام داران وارد معامله‎ی خرید مخابرات شد، اما این مجموعه کم کم به سمت بخش خصوصی سوق داده می‎شود که این نکته بسیار قابل تقدیر است.”

اما برای اینکه ببنیم این کنسرسیوم یا شرکت توسعه اعتمادمبین ازچه اجزایی تشکیل شده است بازهم به سراغ ادامه مصاحبه فوق دراین موردمی رویم.صابرفیضی اینبارنه بعنوان مدیرعامل شرکت مخابرات بلکه بعنوان مدیرعامل شرکت اعتماد مبین در خصوص ترکیب سهامداران این شرکت می گوید:

” اکثرسهامداران شرکت اعتماد مبین، شرکت‎های سهامی عام هستند که تمام صورت وضعیت آنها شفاف و دربورس قابل بررسی است ولی وی درپاسخ به درخواست اعلام اسامی شرکتها بدون اشاره به وابستگی آنها به سپاه وبیت رهبری نیزبرخی ازآنها راخاص ذکرکرده می گوید:

” شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص)، شرکت شهریارمهستان (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد (سهامی عام)، بانک سینا (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان (سهامی عام)، بانک پارسیان وشرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامداران شرکت اعتماد مبین هستند.”

اما برای اطلاع مخاطبین واینکه تعدادی ازاین شرکتهای تحت نظرسپاه وبیت رهبری صوری وبرای ردگم کردن وبرخی صاحبان اصلی سهام هستند میزان سهم هرشرکت ازمیزان سهم 51% که خود به 100% تبدیل می شود به قرارزیراست
“شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران 2%، شرکت شهریارمهستان 26% ، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد 2%، شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان 46% (با تغییرنام به گنجیه شایستگان)، وگروه اعتماد مهر پارس 24%

البته به موازات سرقت بزرگ فوق تحت پوشش اجرای اصل 44 وخصوصی سازی که مصداقی عینی ازمثل معروف ایرانی “چودزدی باچراغ آید گزیده تربردکالا” است حاشیه هایی هم مطرح می باشد نظیرسرنوشت 49% سهام باقی مانده دردست دولت که بازهم سهم عمده آن نصیب همان افراد شده است وتنها مردم که صاحبان اصلی سرمایه ملی فوق بوده اند سرشان بی کلاه مانده است (سهام عدالت 20%، دولت 20%، مردم 5% و کارمندان وکارگران 5%) واضح است که مدیران وافرادتزریقی ازسپاه ونهادها درمخابرات دردوره احمدی نژاد بازهم بخش عمده این سهام را بدلیل قدرت ونفوذ خود صاحب شده اند)

نکته دیگرآماده نگه داشتن سایربانکهاوشرکتهای وابسته به سپاه وبنیادهای تحت مدیریت رهبری برای دستگردان کردن سهام وردگم کردن پولشویی انجام گرفته درپشت صحنه این واگذاری میباشد لذا می بینیم درمراحل اولیه یا ثانویه ازبانکهای سینا یا پارسیان وشرکتهایی نظیرگروه سرمایه گذاری تدبیر، شرکت سرمایه گذاری ساتا، سرمایه گذاری امین اعتماد و…بعنوان طالبان یا شرکای جدید نام برده می شود.

جالب اینکه درهنگام واگذاری سهام به شرکت توسعه اعتمادمبین شرایطی نیزدرقراردادگذاشته شده است که همه چیزقانونی به نظر رسیده وامکان دفاع متهمان درپرونده اختلاس فوق فراهم گردد نظیراعلام صریح تخفیف دراصل مبلغ معامله! یا افزایش طول پرداخت اقساط مربوط به خرید طی 8 سال وپرداخت هرشش ماه یک قسط که به مفهوم پرداخت ازمحل درآمدها ونه سرمایه گذاری اولیه است ویا کاهش کل سود فروش اقساطی و…

یک نکته ای هم که فراموش گردید برای رقابتی نشان دادن واگذاری فوق شرکت سرمایه گذاری مهراقتصادایرانیان وابسته به نیروی مقاومت بسیج را نیزشرکت داده بودند که به سود کنسرسیوم سپاه (بنیاد تعاون) ورهبری(ستاداجرایی) عقب نشینی کرد اما مبلغ 300 میلیارد تومان از1600 میلیاردتومان را به سپاه ورهبری قرض داده بود؟!

Leave a Reply

Your email address will not be published.