قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستراتژیک آن برتحولات منطقه – بخش اول

حسین سلامیسردارحسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران دریک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری جدیدمنتسب به آن نهاد تنسیم می گوید:
” اتفاق (قتل عام) هفته گذشته در پادگان اشرف دارای اهمیت راهبردی وسیع درتحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد عظیمی دارد که به دلیل تحت تأثیر قرارگرفتن حمله احتمالی به سوریه فرصت ظهورنداشت،.”

گرچه وی نظیردیگرفرماندهان ومقامات بزدل رژیم ازقبول مسئولیت شرکت سپاه پاسداران دراین قتل عام طرفه رفته واین جنایت با “اهمیت استراتژیک وسیع درتحولات آینده منطقه” راکارجوانان عراقی دانسته است! اما همین اعتراف کافی است که نشان بدهیم شورای ملی مقاومت ایران وبازوی اجرایی آن یعنی سازمان مجاهدین خلق تا چه اندازه برتحولات راهبردی منطقه می تواند اثرگذارباشد. کسانی که مجاهدین رایک گروه مرده می نامیدند امروزاعدام 52 عضوساده وتدارکاتی این گروه را که برای حفظ وفروش اموال درشهراشرف باقی مانده بودند تحولی شگرف درآینده نه تنها ایران بلکه تحولات منطقه ارزیابی می کنند!.

سردارسلامی دریک تحلیل ازتغییراستراتژی درآمریکا وحشت بی نهایت رژیم ازمحاهدین رابه نمایش می گذارد وی می گوید آمریکا (پس ازجنگهای افغانستان وعراق) عدم توازن درنیروهای زمینی را با حملات موشکی وحمایت ازگروههای تروریستی جایگزین کرده است وی درهمین راستا صحنه عملیات آمریکا درسوریه را هم رده خروج سازمان مجاهدین ازلیست گروههای تروریستی دولت آمریکا ارزیابی می کند اما هیچ اشاره ای به وابستگی نوری المالکی نخست وزیردست نشانده مشترک رژیم ایران و دولت آمریکا نمی کند!؟

جانشین فرمانده سپاه دربخش دیگری ازسخنان خود بافراموش کردن ادعاهای دو دهه گذشته رژیم ایران که درعملیات فروغ جاویدان (مرصاد) سازمان مجاهدین را با هزاران کشته نابود کرده است مدعی می شود که قتل عام 52 تن ازاعضای بی سلاح وتدارکاتی مجاهدین که بخش عمده ای ازآنان درشرف بازنشستگی بودند را دارای تاثیراهبردی بسیاربیشتری نسبت به عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) بوده است!؟ . وی دراین رابطه می گوید:
” تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیاربیشتر ازتأثیرعملیات مرصاد است. هرچند حجم این عملیات کمتر ازعملیات مرصاد بود”
وی دربخشی دیگرازمصاحبه خود برای فریب افکارعمومی وشستشوی مغزی هواداران رژیم ادعا می کند:
” درعملیات مرصاد، تنها ۳ کادراصلی میان کشته شدگان منافقین بودند اما درعملیات اخیر۵۲ نفرازکادرهای اصلی ومؤثر منافقین کشته شده اند.”

وی دریک دروغ وقیاس احمقانه وبدون ارتباط که تنها نشاندهنده کندذهنی وشعارهای چاپلوسانه سرداران اینچنینی برای ارتقای درجه دررژیم ودستگاه خامنه ای است می گوید:
” این عملیات را به دلیل تأثیرسنگینی که بر روحیه منافقین گذاشته، نمی توان با عملیات کشتن بن لادن مقایسه کرد”.

جالب اینجاست وی دربخشی دیگرنگرانی خود وهمدستان خود را ازواکنش جامعه بین المللی ویادکردن ازجنایت دراردوگاه اشرف بعنوان فاجعه انسانی (نظیربمباران شیمیایی حومه دمشق) پنهان نکرده وبا مقایسه عجیب تلفات ناشی ازعملیات محاهدین برعلیه رژیم با بمباران هیروشما وناکازاکی درصدد توجیه قتل عام واعدام 52 پناهنده بیدفاع دراردوگاه اشرف برآمده است وی دراین رابطه می گوید:
” این افراد (پناهندگان مجاهد) به اندازه قتل عام های هسته ای هیروشیما و ناکازاکی از ایران و عراق کشته گرفته اند اما آمریکا و غرب واکنشی نشان ندادند ولی امروزکه ۵۲ نفرجانی به سزای جنایاتشان در دادگاه مردمی رسیده و کشته شده اند، غرب آن را به عنوان فاجعه تلقی می کند.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.