افشای بخش دیگری ازفسادمالی در” ایرانسل

درخصوص نقش نهادهای مالی تحت نظارت رهبری ومجلس هفتم درفسادگسترده مالی (درحد 50 میلیارددلار) درپروژه ایرانسل و شرکت آفریقایی ام تی ان تا کنون چندین مقاله در “اینجا” و” اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و “اینجا” و“اینجا”  نوشته ام و درآنها توضیح داده ام که چگونه قراردادقانونی با شرکت ترک سل که درزمان خاتمی منعقدشده بود را بیت رهبری با جایگزینی شرکت آفریقای جنوبیی ملغی وتلاش کرد با اخذ لایحه قانونی ازمجلسیان دست نشانده دوره هفتم برای آن حاشیه امنیتی ودرواقع همدستی دراین پولشویی بزرگ راهمراه کند اقدامی که با استناد به دادن رشوه کلان طرف آفریقایی به طرف ایرانی و ادعای 4/4 میلیارددلاری طرف ترکیه برعلیه  شرکت ام تی ان دردادگاههای واشنگتن انجامید همچنین توضیح دادیم که اصولا شرکت مشترک ایرانسل باطرف آفریقایی دردوبی ثبت شده است تا به مقامات وذیحسابان دولت ایران پاسخگو نباشد ونتیجه عملیات مالی آن مستقیما به بیت رهبری منعکس می شود دوتن ازسرداران سپاه اعضای هیات مدیره این شرکت بوده اند.

اکنون درجریان انتخابات اتاق بازرگانی تهران ابعاد دیگری ازپازل این تبهکاری اقتصادی توسط حمید رضا عارف فرزند دکترعارف معاون اول خاتمی افشاء شده است وجریان راست وآلوده کشورکه بدنبال انتساب فسادهای کلان مالی خود به اصلاح طلبان است  ونمونه های آنرا درپرونده های محمدرضارحیمی معاون اول احمد نزاد یا بابک زنحانی و…دیده ایم این مطلب را بزرگنمایی وسعی درخوراندن آن به مخاطبان خود کرده است بطوریکه خبرگزاری امنیتی پارس وابسته به سپاه پاسداران تیترزده است “آقازاده ای که در23 سالگی  ام تی ان را به ایران آورد”

ماجرا نیزازآنجا آغازمی شود که درجریان رقابت آقازاده های جریانهای راست وچپ برای دردست گرفتن ریاست اتاق بازرگانی هریک تلاش می کند فعالیت های موثرخود دراقتصادکشور به رونمایی کرده تا بتواند رقیب را ازمیان بدرنماید یکی ازاین آقازاده ها حمید رضاعارف فرزند دکترعارف منتسب به اصلاح طلبان می باشد وی درمصاحبه ای با سایت خبرآنلاین (وابسته به علی لاریجانی) بااشاره به اینکه متولد 1357 ودارای مدرک کارشناسی ارشد است می گوید:

من ازسال ۸۰  تا به امروزحداقل ۴ شرکت اقتصادی راه اندازی کرده ام که فعال هستند. افتخاروادعا می کنم که برای مثال درسال۲۰۰۴ شرکت  ام تی ان از آفریقای جنوبی راکه درایران توانست اولین اپراتورخصوصی تلفن همراه کشور را راه اندازی کند وشاید مهمترین و بزرگترین پروژه خصوصی سازی درکشور بوده، را به کشورآورده ام.

توجه کنید که درآنموقع ایشان 23 ساله وپدرش معاون اول رییس جمهوراصلاح طلب یعنی خامنه ای ودولت وشرکت مخابرات نیزدارای قراردادمنعقد شده قانونی با برنده مناقصه یعنی شرکت ترک سل (با تکنولوژی شرکت فنلاندی نوکیا) بوده است واینکه این قرارداد با تبانی بیت رهبری ونمایندگان مجلس هفتم وبعدا دولت احمدی نزاد ملغی وشرکت MTN آفریقای جنوبی که در آنموقع یک شرکت دست چندم بوده است جایگزین ترک سل می شود واما ادامه ماجرا و جریان رودست خوردن ایشان را ازسوی بیت رهبری به اعتراف حمید رضا عارف درزیربخوانید وی می گوید:

” به این افتخار می کنم که درسن کم توانستم یک شرکت بزرگ وقوی خارجی را با توانایی های شخصی به ایران بیاورم که هرچند متاسفانه با دخالت دولت نهم این شرکت خارجی با برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان شریک شد وکلیه حقوق مادی ومعنوی من وشرکایم غیرمشروعانه نادیده گرفته شد.“

می بینید که نظیرانتخابات ریاست جمهوری همواره اصلاح طلبان حکومتی ابزارداغ کردن تنوربه نفع سارقان حرفه ای عرصه های سیاست واقتصاد ایران می باشند وخدا می داند اگردکترمحمدرضا عارف با دستنوشته خاتمی ازانتخابات خرداد 92(آنهم با اکراه فراوان) کنارنمی رفت اولا اکنون سعید جلیلی یا سردارقالیباف  رییس جمهورکشورشده بود وثانیا حاکمیت نیزادعا می کرد که اصلاح طلبان درانتخابات شرکت وپایگاه آنان باوجود دو دوره حاکمیت راست افراطی بازهم ناچیزوآنان درانتخابات شکست خورده اند کمااینکه هم اکنون نیزسهم عارف را به نمایندگی اصلاح طلبان حداکثر7% می دانند

علت اینکه درمیانه این مطلب مربوط به فساد اقتصادی گریزی به عرصه سیاست زدم هدف اصلی ام این بود که درادامه مقالاتم ثابت کنم اصلاح طلبان حکومتی بسیارخطرناک ترازافراطیون راست درعرصه اداره کشورمی باشند زیرا عملا آنها وظیفه تطهیرجنایات وتبهکاریهای جناح راست رابخوبی درتمام عرصه ها به انجام می رسانند وعملا موجبات ادامه حاکمیت این باندمافیایی منحوس که 80 میلیون ایرانی را به گروگان گرفته اند را فراهم می آورند زمانیکه درپایان سال 75 تمام سفرای کشورهای اروپایی ایران را دراعتراض با ترورهای مخالفان درخارج ترک می کنند به یکباره فردی ناشناخته بنام خاتمی ظهورمی کند و با چهره ای خندان وعبایی شکلاتی وطرح ” گفتگوی تمدنها” به یکباره نقابی جدید برچهره نظامی می زند که ازهرگوشه اش نکبت می بارد یا درسال 92 بازهم درحالیکه عملا ایران درداخل وخارج بدلیل حاکمیت یکدست خامنه ای وباکارگزاری احمدی نژاد (منتهی به صدور5 قطعنامه محکومیت وتحریم های منتهی به جنگ توسط شورای امنیت وانزوای کامل درخارج وفساد 1400 میلیارددلاری همراه با تقلب درانتخابات 88 وکشتارمردم درداخل) با بحران مشروعیت روبروست یکباره دولتی به ریاست روحانی باشعار” تدبیروامید ” برسرکارمی آید وچنین نمایش داده می شود که درایران نیزافرادی میانه رو وعاقل امکان تاثیرگذاری برسپهرسیاسی ایران رادارند؟

اعتراف حمید رضا عارف درداشتن نمایندگی شرکت MTN آفریقای جنوبی وتجاوزاقتصادی به خود توسط نهادهای وابسته به رهبری ( بنیادمستضعفان، ستاداجرایی ووزارت دفاع) همانند قبول ریاست بنیاد مستضعفان توسط محمدسعیدی کیا (منتسب به اصلاح طلبان) نشان ازاین دارد که بیت رهبری وامپراطوری مالی وی بدلیل تثبت نهادینه خود دراقتصاد ومدیریت کلان وبالادستی کشور دیگرترسی ازبکارگیری اصلاح طلبان حکومتی درپست های موردنظرخود نداشته بلکه ترجیح می دهند ازاین افراد استفاده کنند زیرا دستهای خود را ازفسادهای گسترده تمیزنشان می دهند واگرهم روزی روزگاری فساد فوق لورفته به افکارعمومی کشیده شد نیروی واخورده اصلاح طلب را بعنوان عامل اصلی معرفی وبازهم خود را بعنوان متهم اصلی ازدید نهادهای قانونی تحت نظرخود ومردم پنهان خواهند کرد تیترخبرگزاری پارس را با درآمدهای بیش از 50 میلیارددلاری ایرانسل طی ده سال گذشته مقایسه کنید تا عمق فاجعه را درک کنید درضمن چک 200 میلیاردتومانی مدیرعامل ایرانسل دروجه اقتصادودارایی بعنوان نمایش پرداخت مالیات توسط شرکتهای وابسته به بیت رهبری را نیزفراموش نکنید که یادآورجمله معروف لاریجانی دربرنامه اتمی ایران بود که می گفت ” در گران دادیم وشکلات گرفتیم” ظاهرا سهم مالیات دولت ایران ازدرآمد 50 میلیارددلاری (100 تریلیون تومانی با نرخ متوسط 2000 تومان برای دلار) ایرانسل همین شکلات 200 میلیاردتومانی بوده است؟!

Leave a Reply

Your email address will not be published.