برادرکریم کاندیدای اطاق بازرگانی ومدیرعامل سابق شرکت فرش ایران کیست؟

سایت تابناک وابسته به محسن رضایی با انتشارمطلبی تحت عنوان “حمایت وزیربازرگانی اسبق ازبرادرکریم” نوشته است حسن عابدی جعفری وزیربازرگانی دوران دفاع مقدس باصدوراعلامیه ای ازکاندیداتوری محمدعلی کریمی کاندیدای بخش بازرگانی درانتخابات اتاق بازرگانی حمایت کرده است.

سپس سایت مذکوراین فرد را اینگونه معرفی می کند:

” کریمی که پیش از این مدیرعامل شرکت شهامی فرش بوده در وزارت بازرگانی سمت مدیرکلی اموراستان ها را نیزعهده دار  بوده است. کریمی ازافراد موثر درتامین مایحتاج اساسی مردم دردوران دفاع مقدس وپشتیبانی جنگ بوده و « برادرکریم » لقبی است که محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ به کریمی داده بود و اودربین فرماندهان جنگ با عنوان « برادرکریم » شناخته می شد. شاید به دلیل نقش ویژه وی درتامین کالاهای اساسی مردم در دوران جنگ است که عابدی جعفری نیز دربین صدها کاندیدای صاحب نام تنها ازکریمی حمایت کرده است.”

اما واقعیت چیست؟

محمدعلی کریمی که بعنوان علی کریمی درشرکت فرش ایران شناخته می شود کسی نیست جزیک سردارپاسداراطلاعاتی که درزمان ریاست محسن رضایی برمعاونت اطلاعات سپاه پاسداران درسالهای 60-58 بانام مستعارکریم علوی شناخته می شود وی دربخش امنیت کارمی کرد وبدلیل باجناق بودن با محمدجهان آراء فرمانده شهید سپاه خرمشهربه عضویت گروه منصورون درآمده بود (منصورون گروهی مخفی قبل ازانقلاب بود که فرماندهان دست راستی سپاه ازمحسن رضایی گرفته تا احمدوحیدی، غلامعلی رشید، محمدباقرذوالقدرتا محمدحسین نجات و…همگی ازاعضای آن بودند)

اما تااینجا با توجه به بافت امنیتی حکومت هیچ مشکلی دررابطه با انتصاب این فرد درموقعیت های اینچینی وجودندارد مشکل ازآنجا شروع می شود که این فرد درزمان جانشین وبعد هم وزارتین یحیی آل اسحاق وبعدهم محمدشریعتمداری معاون مالی بیت رهبری بربازرگانی کشورابتداء به عنوان نماینده شرکت فرش ایران دردفترهامبورگ آلمان وبعد هم مدیرعامل شرکت فرش ایران منصوب می گردد

کریم علوی

آقای علی کریمی یا همان  کریم علوی ماموراطلاعاتی باتبدیل دفترشرکت فرش درآلمان به مرکز تحت پوشش فعالیتهای اطلاعاتی رژیم عملا نه تنها کوچکترین اقدامی درجهت حفظ وگسترش بازارفرش ایران نمی کند بلکه عملا با نابودی بخش عمده ای از صنعت فرش ایران بیش از4 میلیون خانوارایرانی معاش خود را به نفع بازارفرش تقلبی کشورهایی نظیرچین وپاکستان وبعدا هند وترکیه ازدست می دهند که دراین رابطه لازمست برای پی بردن به عمق فاجعه به گزارشی که چند سال قبل در“اینجا” تحت عنوان “نابودی صنعت فرش ایران وارتباط آن باتحریم های بین المللی” به این موضوع پرداخته شده است توجه شود.

اما موضوع دوم اینکه چرا باید دکترحسن عابدی جعفری وزیربازرگانی مهندس موسوی که فردی سالم ودارای اعتقادات درست می باشد به حمایت ازاین فرد درمیان صدها کاندید و16 صندلی خالی بخش بازرگانی اتاق دست بزند نیزناشی ازعدم آگاهی این افراد ازعملکرد وماهیت واقعی افرادی چون علی کریمی می باشند که باگذشت سه دهه دیگرآن برادرجان برکف وگمنام اطلاعاتی نمی باشند که برای حفظ نظام وایدئولوژی خود بلکه برای گرفتن پست ومقام وامورتجاری دست به هرکاری می زنند ودراین رابطه تنها باید تاسف خورد که چرا افرادی نظیروزیربازرگانی میرحسین موسوی نردبان ترقی این افراد درجامعه می شوند.

لازم به توضیح این نکته نیزمی باشیم که آقای علی کریمی پس ازازدواج همسرشهید محمدجهان آراء با آقای محمدفروزنده وزیر سابق دفاع و رییس سابق بنیادمستضعفان اکنون باجناق ایشان هم محسوب می شوند

Leave a Reply

Your email address will not be published.