نگاهی به پیام وسخنان نوروزی خامنه ای -بخش سوم – ازاقدام تا عمل؟

دردوبخش قبلی به فرازهای پیام وتحلیل بخشی ازسخنان خامنه ای پرداختیم واینک ادامه مطلب

رابعا: روزی که رییس جمهورآمریکا هم درنامه های خود به خامنه ای ونیزدرنشست های محرمانه ازایشان درخواست کرد که کلیه موارد مطروحه با ایران یا درواقع اتهامات بهتراست دریک پکیج موردبررسی ومذاکره وتوافق قرارگیرد رهبرایران هم درجلسات خود با مقامات دولتی وهم ازتریبونهای عمومی اعلام کردند که مذاکرات تنها درچارچوب برنامه اتمی ایران خواهد بود وتیم مذاکره کننده حق صحبت درخصوص دیگرموارد را ندارد حتی همین هفته سردارقاسم سلیمانی فرمانده سپاه مداخله گرقدس  دردیداربا مقامات گروه حماس درتهران صراحتا اعلام کرد که “ظریف اختیارمعامله درباره موضوعی بجزمساله اتمی را ندارد”

بدیهی است با چنین دستورکاری دیگراتهامات ایران یعنی نقض حقوق بشر، حمایت ازتروریزم بین المللی، اخلال درپروسه صلح فلسطین با اسراییل یا مواردی نظیربرنامه موشکی خاص ایران که دارای قطعنامه 2231 نیزمیباشد یا دخالت ایران درامورکشورهای منطقه وحملات سایبری به دیگرکشورها مجازات ها وتحریم های خاص خود را وجدا ازبرنامه اتمی ایران خواهد داشت واینکه رهبری ایران دریک توهم تصوربکند که با یک توافق نیم بند با گروه 1+5 درخصوص یک بخش ازپازل رابطه ایران با جامعه بین المللی ازاین نمط کلاهی برای دیگراتهامات نظام سیاسی خود ببافد صرفا یک گزافه گویی بیش نیست ومتاسفانه همانطوریکه درپیام  9 ماده ای ایشان درمورد قبول برجام واجرایی شدن آن آمده است ایشان خود تنهایی به قاضی رفته وراضی برگشته اند.

خامسا: درخصوص کنایه ایشان به برجام 2 اعلام شده ازسوی حسن روحانی رییس جمهوربرگزیده حداقل بخشی ازملت ایران که خود بهترازهمه می دانند که منظورازبرجام 2 ارتباطی به طرفهای خارجی ندارد ومربوط به تامین حقوق شهروندی میباشد که علیرغم صراحت قانون اساسی دو لایحه دردوران ریاست جمهوری خاتمی واکنون روحانی دراین رابطه دردست اقدام است ویا مواردی نظیر لایحه مبارزه با پولشویی که یک سرآن به بیت رهبری می رسد یا لایحه گردش آزاد اطلاعات و… که ارتباطی به خارج واتهامات دیگرایران ندارد وخامنه ای فریبکارانه با کنایه زدن به روحانی تحت عنوان برجام 2 و3 و4 و5 می خواهد زیرسبیلی اصلاحات داخلی را همردیف اتهامات دیگررد کند. ایشان درماجرای ارائه لایحه بودجه عملا بخش سیاست داخلی آنرا حذف کرده اند که اوج وقاحت رهبری را می رساند وتصورمی کند با بزیربرف بردن سرخود دیگران وی را نمی بینند.

خامنه ای دراین خصوص می گوید:

”  درست توجّه کنید تا من توضیح بدهم؛ من حرف طرف مقابل را بگویم، بعد آنچه را اقتضای حق وحقیقت است بیان (می) کنم. حرف طرف مقابل یعنی همان دستگاه تبلیغاتی وفکرسازوجریان‌ساز، این است که میگوید ایران دارای ظرفیتهای فراوان اقتصادی است و هدف از توافق هسته‌ای این بود که کشور ایران بتواند از این ظرفیتها استفاده کند؛ خب، این توافق انجام گرفت لکن این توافق کافی نیست ومسائل دیگری هم هست که درآنها هم بایستی ملّت ایران، دولت ایران، مسئولین ایران تصمیم بگیرند واقدام بکنند؛ مثلاً فرض بفرمایید امروز در منطقه‌ی غرب آسیا -یعنی همین منطقه‌ای که غربی‌ها به آن میگویند خاورمیانه- جنجالها وآشفتگی‌های بسیاری هست؛ خب، این مشکل برای کلّ منطقه است واگرمیخواهید کشورشما ازاین مشکل نجات پیدا کند، باید سعی کنید این جنجالها فروبنشیند. چکارکنیم؟ با آمریکا همکاری کنیم، همفکری کنیم، جلسه کنیم، بنشینیم، گفتگو کنیم ویک مدلی را طبق میل آمریکایی‌ها یا طبق توافق آمریکایی‌ها انتخاب کنیم؛ یکی دیگر هم این است.”

وبلافاصله اضافه می کند:

”  بنابراین درقضیه‌ی هسته‌ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم «برجام»؛ برجام دیگری درقضایای منطقه، برجام دیگری درقضایای قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و ۴ و الی‌غیرذلک بایستی به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنند این منطق را دربین نخبگان جامعه و ازسوی نخبگان جامعه به افکارعمومی جامعه منتقل کنند. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی ازمسائل اساسی‌ای که به حکم اسلام و به حکم برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آنها است، صرفِ‌نظر کند

وپس ازآن به ذکرمصادیق این برجامها یا اتهاماتی که بزعم ایشان نیازبه برجام دارندیا ازاحکام برجسته اسلام ونظام برخاسته ازآن میباشند اینگونه می پردازد:

” ازمسئله‌ی فلسطین صرف‌نظرکند، ازحمایت ازمقاومت درمنطقه (سوریه، حزب الله لبنان ومزدوران اعزامی ازعراق) صرفِ‌نظرکند، ازمظلومان منطقه (لابد سودان وجیبوتی که با4 دلاربالاترشما رابه عربستان فروختند)، مثل ملّت فلسطین، مثل مردم غزّه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین، پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، ونظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقّق آن است، نزدیک بکند. معنای این حرف این است که همچنان‌ که امروزبعضی ازکشورهای منطقه ودولتهای منطقه، علی‌رغم حکم اسلام و علی‌رغم خواست ملّتهایشان با رژیم صهیونیستی کنارآمده‌اند ومسئله‌ی فلسطین را تحت‌الشّعاع مسائل دیگرقرار داده‌اند، جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب عمل کند؛ معنایش این است که همچنان‌که امروزبعضی ازدولتهای عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت دشمن صهیونیستی درازمیکنند، جمهوری اسلامی هم با دشمن صهیونیستی کناربیاید وآشتی کند.”

متوجه شدید که خامنه ای فریبکارانه اتهاماتی نظیرنقض اشکارحقوق بشروسلب حقوق اساسی ملت خویش ومطروحه درقانون اساسی را چگونه درکنار اتهامات حمایت ازتروریزم منطقه ای واخلال درپروسه صلح فلسطین واسراییل دریک ظرف گذاشته وازآن با عنوان حمایت ازمقاومت مردم فلسطین، غزه، یمن، بحرین ( ولابد عراق، سوریه، کویت، امارات، عربستان، نیجریه و…) ودست دوستی دادن و آشتی با اسراییل قلمداد کرده تا محصول ذهن بیمارخود را به عوام الناس بیسواد ومبهوت قدرت پوشالی خود القاء نماید درحالیکه نه تنها درخود سازمان ملل وبسیاری ازکشورهای عضوآن نیزچنین چیزی وجود ندارد وحتی دولت وملت فلسطین مخالف چنین مواضعی و دخالت ایران دراختلاف خود با اسراییل می باشند

خامنه ای سپس به صحرای کربلا زده بحث را به داستان موشکی ونیروی برونمرزی ومداخله گرقدس سپاه پاسداران درکشورهای دیگرمی کشاند که این روزها موضوع روزودادگاههای آمریکایی تا کنون دهها میلیارددلارازاموال وسرمایه های ملی کشور را بدلیل عملیات آن مصادره کرده اند . خامنه ای بدون توجه به نظرکارشناسان حقوقی درخصوص عدم کشاندن این مطالب تخصصی به تریبونهای نمازجمعه نهایت وحشت خود را ازنظارت جامعه بین المللی دراینجا به نمایش می گذارد که به اصل وجود دوارتش رسمی وغیررسمی  دریک کشور؛ اعدام های بیشمارتحت عنوان اجرای احکام اسلام؛ عملکرد شورای نگهبان درمهندسی آراء وسلب حقوق شهروندی اشاره کرده می گوید:

” البتّه قضیه به اینجاها ختم نمیشود؛ معنای آنچه درآن تحلیل سیاسی دشمن ادّعا میشود، این است که اگرمیل آمریکا است، جمهوری اسلامی حتّی ازابزارهای دفاعی خود هم صرفِ‌نظرکند. می‌بینید که بر روی مسئله‌ی موشکها چه جنجالی دردنیا به راه انداخته‌اند که چرا جمهوری اسلامی موشک دارد، چرا موشک دوربُرد دارد، چرا موشکهای جمهوری اسلامی هدف را دقیق میزنند وهدف قرارمیدهند، چرا آزمایش کردید، چرا تمرین نظامی میکنید، و چرا و چرا و چرا. حالا آمریکایی‌ها درمنطقه‌ی خلیج فارس که چند هزارکیلومتربا کشورآنها فاصله دارد، هرچند وقت یک باربا یکی ازکشورهای منطقه رزمایش به راه می‌اندازند درحالیکه آنها دراینجا هیچ مسئولیتی ندارند- [امّا] جمهوری اسلامی که درخانه‌ی خود، درمحیط خود و درحریم امنیت خود رزمایش میکند، جنجال اینها بلند میشود که چرا رزمایش کردید، چرا اقدام کردید، چرا نیروی دریایی شما یا نیروی هوایی شما این اقدامها را کردند. معنای آن تحلیل دشمن این است که ازهمه‌ی اینها بایستی صرفِنظربکنیم. قضیه ازاین هم بالاتر است؛ تدریجاً موضوع را به این خواهند کشاند که اصلاً چرا نیروی قدس تشکیل شده است، چراسپاه تشکیل شده، چرا سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی، باید با اسلام تطبیق داده بشود؛ مطلب به اینجاها میرسد. شما وقتی در مقابل دشمن، درحالی‌که میتوانید ایستادگی کنید -که بعداً عرض خواهم کرد، عقب‌نشینی کردید، دشمن جلومی‌آید -دشمن متوقّف نمیشود- و کم‌کم کار را به اینجا میرسانند که اینکه شما میگویید دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و قوّه‌ی قضائیه باید برطبقِ احکام اسلام و شریعت اسلامی باشد، اینها برخلاف آزادی است و لیبرالیسم اینها را قبول ندارد؛ کم‌کم به اینجاها میرسد. اگرعقب‌نشینی کردیم، عقب‌نشینی به این نقطه‌ها منتهی خواهد شد که [بگویند] شورای نگهبان چه نقشی درجامعه دارد وچرا باید شورای نگهبان به‌خاطر مخالفت با شرع قوانین را بردارد؟ حرف اینجا است. این همان چیزی است که بنده بارها عرض کرده‌ام که این، تغییرسیرت جمهوری اسلامی است. ممکن است صورت جمهوری اسلامی محفوظ بماند امّا از محتوای خود بکلّی تهی بشود؛ دشمن این را میخواهد. بنابراین تحلیل دشمن‌خواسته و بنابراین تحلیلی که آنها دارند دراذهان نخبگان وافکارعمومی ملّت تزریق میکنند، اگرجمهوری اسلامی وملّت ایران میخواهد از شرّ آمریکا راحت بشود، باید از محتوای جمهوری اسلامی دست بردارد، از اسلام دست بردارد، ازمفاهیم اسلامی دست بردارد، ازامنیت خود دست بردارد.ً

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.