خیانت آشکاراوباما به مردم سوریه وآمریکا

،بارها وبارها درمقالات ویادداشت های سیاسی خود نوشته ام که بزرگترین خیانت به مردم سوریه نه ازسوی رژیم تبهکاربشارالاسد وحامیان روسی، چینی ایرانی، عراقی ولبنانی وی بلکه ازسوی دولت باراک اوباما رییس جمهورآمریکا صورت گرفت چه درسال 2011 که مردم سوریه درتمام شهرهای آن کشوردرخیابانها وارتش آزاد وسکولارازارتش بعثی آن جدا شده بود تنها با چندساعت موشکباران کاخ ریاست جمهوری ونهادهای حامی وی پرونده حاکمیت خاندان اسد برسوریه برای همیشه بسته ومردم آن کشورمی توانستند با کمترین تلفات شاهد آزادی را درکشورباستانی خود درآغوش بگیرند.

اما حیف وصدحیف نه تنها این امرصورت نگرفت بلکه با عقب نشینی های پی درپی رییس جمهورآمریکا ازخطوط قرمززمینه را برای شکل گیری گروههای تندرو نظیرجبهه النصره وداعش درآن سرزمین بازکردونهایتا انقلابی که یک روزه بدون هیچگونه تخریب وتلفاتی می توانست پیروزباشد با 500 هزارکشته، 12 میلیون آواره وتخریب 75% شهرها و پناهندگی 5 میلیون سوری هنوزدرراهی قدم می گذارد که هیچ آینده ای برای آن متصورنمی باشیم.

اکنون داگلاس لاکس یکی ازمدیران مستعفی سازمان سیا که مامورسازماندهی سرنگونی رژیم اسد بوده است پرده ازخیانت دولت آمریکا وهیلاری کلینتون دراین خصوص برداشته وبا واترگیت خواندن سوریه برای اوباما درآن زمان گفته بود:
«ما درحالیکه می‌توانستیم اسد را کناربگذاریم، عقب کشیدیم وآمریکا در پیش چشم همه مردم دنیا خواروبی‌اثر نمودیم. حالاهم باید ازبحران سوریه به طورکامل بیرون بکشیم».

وی می گوید:
«دیگربرای همه ازکاخ سفید گرفته تا رده‌های پایین‌تر، مسجل شده بود که سوریه یک وضعیت بغرنج سیاسی است. آمریکا خواهان کمک‌ وحمایت مخالفین اسد بود اما می‌ترسید که این حمایت منجر به گسترده شدن آتش جنگ و شیوع آن به منطقه و درنتیجه تخریب چهره خودش شود».

واضافه می کند:
«10 آگوست 2012 بود که هیلاری کلینتون وزیرخارجه وقت آمریکا درطی سفربه ترکیه، رسما اعلام کرد که آمریکا خواهان ایجاد منطقه پروازممنوع درسوریه است. درآن زمان، من گیج شدم. سازمان هم به من هیچ اطلاع قبلی نداده بود. حتی نمی‌دانستم که روسای من در مورد اظهارات کلینتون چیزی ازقبل می‌دانستند یا نه. فورا با رهبران مخالف اسد که از سخنان کلینتون به وجد آمده بودند، مذاکره کردم. آنها که قویا تحت تاثیر حمایت کلینتون قرار گرفته بودند، درآن حال از وضعیت نیروهایشان ومحل استقرارآنها، و اسامی رهبران مهم، منبع عظیمی ازاطلاعات به من دادند. یک هفته گذشت وخبری ازحضورنظامی آمریکا درحریم هوایی سوریه نشد. دوهفته گذشت وخبری نشد. مخالفین اسد عصبی و دچار بدگمانی شده بودند و ازآن طرف هم پرزیدنت اوباما خط قرمزآمریکا که منجربه حضورنظامی این کشوردرسوریه خواهد شد را استفاده ازسلاح شیمیایی توسط دولت اسد خواند».

وی می گوید:
«پس ازسه هفته، شورشیان مخالف اسد دیگراجازه دیداررا به من ندادند. آنها، دریافته‌ بودند که سخنان کلینتون بلوفی مذبوحانه جهت مرعوب کردن اسد بوده است. حرکت کلینتون، تمامی تلاش‌های ما برای کسب اعتباردرسوریه را نقش برآب کرد. ماه سپتامبر بود که به سازمان بازگشتم. وقتی شنیدم که کاخ سفید و روسای سازمان نقشه مشترکی برای حذف اسد از قدرت دارند، شوکه شدم. به همراه یگان رزمی تحت امرخود، تا اکتبر50 گزینه برای حذف اسد ازقدرت طراحی کردیم. اما نمی‌توانم در مورد گزینه‌ها توضیح دهم. روسا وکاخ سفید واکنش بسیار خوبی به طرح‌های من نشان دادند اما به هیچکدام عمل نشد. همه‌اش بی‌فایده بود. خیلی ناامید شده بود. متحدین ما دراروپا وخاورمیانه وقتی که روسیه وایران و چین ازسوریه دفاع تمام‌قد به عمل آوردند، هیچکاری نکردند وچشم به آواره شدن بسیاری از مردم سوریه دادند. می‌دانستم که چه اتفاقی درحال رخ دادن است حتی اگرکسی به آن اقرار نمی‌کرد. لذا یکی ازآخرین یادداشتهایم را نوشتم: ما درحالیکه می‌توانستیم اسد را کنار بگذاریم، عقب کشیدیم و درپیش چشم همه مردم دنیا خوار و بی‌اثر نمودیم. حالا هم باید از بحران سوریه به طور کامل بیرون بکشیم».

Leave a Reply

Your email address will not be published.