پاسخ به ادعاهای سردارفریدون عباسی

سردارفریدون عباسی عضو تیم کارشناسان اتمی سپاه پاسداران که توسط احمدی نژاد چندصباحی بعنوان رییس سازمان انرژی اتمی ایران منصوب وموجبات تشدید تحریم ها وصدورپی درپی قطعنامه را فراهم نمود دریک فیلم کوتاه ویدئویی گفته است ” کدام عقل سالمی تعطیلی کارخانه سانترفیوژ نسل یک را می‌پذیرد؟”
وی در بخشی از مصاحبه خود با رجانیوز در سالگرد برجام در رابطه تعطیل شدن کارخانه‌های ساخت سانترفیوژ گفته است:
” این حرف‌هایی که بعضی‌ها می‌زنند، کلاً به خاطر قالب کردن این برجام به جامعه است و هزاردلیل برایش می‌آورند ومی‌گویند سوخت نداریم، سانتریفیوژها قدیمی بودند و نسل 1 نباید تولید می‌شد. باید گفت آخر مرد حسابی! شما که دائماً می‌روی و این طرف و آن طرف این حرف‌ها را می‌زنی، بنشین و اگر بلدی با چهار عمل اصلی ریاضی روی این قضیه فکر کن که از یک طرف کارخانه سانتریفیوژ نسل 1 را تعطیل می‌کنیم، دشمن دارد با ویروس استاکس‌نت (Stux net) به توحمله می‌کند. خرابکاری می‌کند ومواد منفجره وتجهیزات معیوب برایت می‌فرستد که همان 6 هزار سانتریفیوژی را هم که داری نابود کند. عقل سالم می‌گوید برو کارخانه سانتریفیوژ P1 را تعطیل کن؟”
پاسخ ما:
اولا اینکه ما از20 هزارسانتریفوژ ازرده خارج نسل اول پاکستانی یا P1 تنها 6 هزارتای آنرا با گذشت 15 سال نصب وفعال کرده ایم ونامیدن آنها بعنوان کارخانه چه افتخاری دارد؟
ثانیا: دولت دیوانه سرهنگ قذافی نیزپس ازپی بردن به ناکارآیی وفریب خوردن توسط عبدالقدیرخان همه 20 هزاردستگاه سانتریفوژ مشابه را سوال کشتی کرده به آمریکا تحویل داد.
ثالثا: یکی ازدلایل حمله آمریکا به عراق که به نابودی این کشورانجامید خالی بندی ها و دروغ های صدام درخصوص دسترسی به سلاح کشتارجمعی درمقابل نیروهای آمریکایی وغربی بود که بعد ازسرنگونی وی معلوم شد همه آن ادعاها بلوف بوده است وهم کشورخود را به باد داد وهم یک شرمندگی برای آمریکا وانگلیس باقی گذاشت که فریب دروغ های صدام را خورده بودند اکنون آیا ایران هم می خواهد پا جای پای صدام بگذارد ؟
رایعا: شما که دم ازمنطق می زنید بفرمایید کدام کشورتوانسته است با روش استفاده از سانتریفوژ بمب اتمی بسازد که ایران دومی آن باشد درحالیکه دنیا به سمت هم جوشی یا گداخت هسته ای می رود وحتی پاکستان هم نتوانست ازروش سانتریفوژ به بمب اتم رسیده وتمام 40 هزاردستگاه خارج ازرده خود را به قیمت میلیاردهادلاربه ایران ولیبی فروخت.
خامسا: براساس کدام منطق ریاضی (جدا ازامکان ساخت بمب اتمی یا تولید سوخت اتمی نیروگاه بوشهر با روش غنی سازی اورانیوم ازطریق سانتریفوژ) وقتی یک دستگاه سانتریفوژ نسل اول پاکستانی با مارک ایرانی توان تولید 0.85 سو (واحد غنی سازی) را دارد با به قول شما 6 هزاردستگاه یعنی 5100 سو درسال می تواند به رقم 190000 سوی موردنیازتنها نیروگاه بوشهربرسد.
بعبارتی 38 سال طول می کشد تا سوخت تنها نیروگاه بوشهریا یک بمب اتمی را تامین کنیم . آیا این رقم های ریاضی نشان ازساختگی بودن کل پروژه اتمی ایران مشابه بمب اتمی صدام را نمی دهد ونباید کسانی که دراین دروغ بزرگ مناقع ملی کشوررا برای بهره برداری و اهداف اندک سوداگرانه ودریافتهای کلان با استفاده ازحماقت وعدم دانش روحانیون حاکم برباد دادند محاکمه بشوند؟
آیا هیچ فکرکرده اید چرا برخی افراددخیل درپروژه فوق و در راس آنها غلامرضا آقازاده رییس وقت سازمان انرژی اتمی ممنوع التصویروممنوع المصاحبه وبه نوعی درحصرمی باشند؟
آیا می دانید توسط حجت الاسلام علی یونسی دادستان سابق دادگاههای نظامی و ویژه و وزیر اطلاعات دولت خاتمی برای غلامرضا آقازاده بدلیل خرید بدون کارشناسی 20 هزار سانتریفوژ خارج ازرده ازعبدالقدیرخان پاکستانی کیفرخواست اعدام صادرشده بود وآقای خامنه ای که خود شخصا دستورخرید سانتریفوژهای فوق را به وی (بدون اطلاع دولت خاتمی) داده بودند این امررا به ده سال حصرتعدیل کرده اند؟
آیا می دانید هردستگاه خارج ازرده حتی تا 200 هزاردلاربه ایران قالب شده بود؟
آیا می دانید عبدالقدیرخان برای تحریک مقامات ایرانی نقشه جعلی ساخت بمب اتمی ازطریق سانتریفوژ را دریکی ازمحموله ها قرارداده بود وبعد گفته بود این نقشه اشتباهی دریکی از محموله ها باقی مانده بود تا حرص وولع ایرانی ها را برای خرید مابقی سانتریفوژها زیاد کرده بقیه دستگاههای خارج ازرده را به ایران بفروشد ووی همین تاکتیک را درمحموله های فروخته شده به لیبی استفاده کرده بود؟
آیا می دانید سازمان جاسوسی آمریکا سیا ازاولین مراحل مذاکرات ایران دردوبی با عبدالقدیرخان ازطریق نفراول مذاکرات ایران یعنی مشاورسازمان انرژی اتمی درجریان کامل برنامه اتمی ایران قرارداشته وروند اموررا هدایت می کرده است؟
آیا می دانید اگرعبدالقدیرخان پدربمب اتمی پاسکتان موفق به آب کردن این 40 هزار سانتریفوژ به ایران ولیبی نمی شد ازسوی دولت متبوع خود بدلیل واردکردن میلیاردها دلارخسارت به بیت المال باخطراعدام روبرو می شد اما وی با فروش آنها به ایران ولیبی نه تنها اعدام نشد بلکه موردتشویق دولت خودبعنوان قهرمان ملی هم قرارگرفت ؟
(درزیرمطلب منتشرشده وفیلم مربوطه را درسایت رجاء نیوزببینید)

Leave a Reply

Your email address will not be published.