چرا دکترمحمود صادقی برای باند حاکم خطرناک است؟

به سه دلیل اساسی اولا که هم باسواد فقهی وآکادمیک ودارای دانش حقوقی است وهم جبهه ای وجانباروفرزند روحانی وشهید حادثه 7 تیر60 است وثانیا اعتقاد به نهادسازی ونه چهره سازی دارد وثالثا دست بروی فسادهای عمده مالی واقتصادی باندحاکم گذاشته که پاشنه آشیل این گروه محسوب می شود.
این مفاسد که رهبری وحامیان وی دوست ندارند درافکارعمومی منتشریا دچارپرونده های قضایی بشوند ولی بشرح زیر است
1- اطلاعات کامل ازماجرای 3700 دانشجوی بورسیه جعلی وهزینه 5 میلیارددلاری برای این رسوایی بدلیل موقعیت سازمانی وی درسمت مدیرکل دفترارزیابی، عملکرد وپاسخگویی ومشاوروزیرعلوم وآموزش عالی وحتی طرح بورسیه کارمندان سازمان بازرسی کل کشورزیرنظرقوه قضاییه وهزینه 2 میلیاردی دانشگاه کاشان برای کاندیداتوری سعید جلیلی ازمحل اعتبارات فوق
2- پشتوانه اجتماعی وی که با رای حدود یک میلیون ودویست هزارازمردم تهران راهی مجلس شد
3- تشکیل فراکسیون های مختلف ازقبیل فراکسیون امید وعضویت درهیات رییسه آن وسپس فراکسیون شفاف وسالم سازی اقتصاد که نوعی نهادسازی درون مجلس است ومتاسفانه اصلاح طلبان طی سه دوره مجلس (هفتم تا دهم ) با وجودبرخورداربودن ازاقلیت هیچ تلاشی برای ایجاد آن نکرده بودند.
4- به چالش کشیدن نمایندگان راه یافته به مجلس ازلیست های اعتدال واصلاح طلب واعتراض به محافظه کاری آنان ازترس ردصلاحیت شدن توسط شورای نگهبان یا رای دادن به گروههای دیگربعنوان تمرد تشکیلاتی
5- تشکیل فراکسیون شفاف وسالم سازی اقتصاد که مجوزورود به مفاسد مالی باند حاکم را درمقابل سازمان جعلی غیرانتفاعی احمد توکلی وابسته به مافیای اقتصادی حاکم و قوه قضاییه فساد پرور ویا کمیسیون اصل نود دراختیارآنها قرارمی دهد.
6- دفاع ازحسن روحانی درمقابل احمدعلم الهدی که اکنون تبدیل به موش آزمایشگاهی جناح شکست خورد دردو انتخابات اخیربرای پیشبرد اهداف آنها درتضعیف دولت درایجاد یک حکومت خودمختاردرخراسان وسپس تسری آن به سایراستانها گردیده است.
7- اعتراض جدی به کاپیتولاسیون روسی دراستفاده ازپایگاه نوژه برای بمباران مردم سوریه که به عقب نشینی فوری باند حاکم برکشورازترس واکنش های مردمی انجامید.
8- تحت فشارگذاشتن دولت حسن روحانی برای پیشبرد وعده های داده شده به مردم ازجمله حبس وحصرغیرقانونی سران جنبش سبزوکاندیدهای ریاست جمهوری خرداد 88
9-پیگیری انتشارواقدام بروی طرح تحقیق وتفحص ازفساداقتصادی گسترده دربنیاد شهید دردوران احمدی نژاد
10- اعتراض به سفرهای تفریحی نمایندگان به کشورهای فاقد بازدهی برای کشورنظیرمسابقات برزیل
11- پیگیری پرونده فسادمالی شخص احمدی نژاد به ارزش 48 هزارمیلیاردتومان ومفتوحه دردیوان محاسبات کشور
12- رسوا کردن وزیرآموزش وپرورش دراعطای امتیازبه مخالفان وادامه طرحهای استعماری دردوران وزارت حمید رضا بابایی ومربوط به دوره احمدی نژاد
13- حمایت ودفاع ازفعال حقوق بشرومخالف مجازات اعدام خانم نرگس محمدی واعتراض به حکم ناعادلانه 16 سال محکومیت وی
14- حمایت ازسخنرانی مطهری درشیراز ومشهد تحت عنوان دفاع ازآزادیهای مصرح قانون اساسی درمقابل اقدامات خلاف قانون قوه قضاییه
15- تذکربه قوه قضاییه درمورد دخالت نظامی ها درآن قوه ونیزپرهیزازدخالت درامورمربوط به دولت وقوه مجریه
16- دفاع ازیاشارسلطانی مدیروبلاگ افشاگرمعماری نیوز و ورود وپیگیری فساد ده هزارمیلیاردی موسوم به املاک نجومی درشهرداری تهران وعملکرد سردار محمدباقر قالیباف وکشاندن آن به تحقیق وتفحص درمجلس شورای اسلامی
17- دفاع ازظلمی که درپرونده قتل های زنجیره ای برداریوش فروهروهمسرمبارز وی پروانه اسکندری وفرزندان آن شهدای راه آزادی ایران رفته است
18- محکومیت ممنوع التصویری محمدخاتمی بعنوان یک اقدام خلاف شرع وقانون
19- بزیرسوال بردن معافیت مالیات نهادهای پولساززیرنظررهبری ولزوم شفاف سازی سرمایه ها ودرآمدها دراختیارآن نهاد وبنیاد وشرکتهای تابعه جهت اخذ مالیات
20- دفاع ازحقوق اقلیت های دینی ومذهبی که مورد ستم مضاعف قرارگرفته اند.
21- پیگیری وسوال کتبی ازریاست قوه قضاییه درمورد سپرده های هزارمیلیاردی امانتی مردم یا ناشی ازپرونده های قضایی وسودهای 250 میلیاردی سالیانه ازطریق نظام بانکی که منجربه پیگیری دستگیری وبه جریان انداختن پرونده سازی برعلیه وی شد.

اشتباهات وی
1- تلاش برای تایید صلاحیت عباسعلی کدخدایی وبازگشت مجدد این عنصرمخرب ومعلوم الحال به شورای نگهبان
2- حمایت ازمحمدرضا عارف ومعرفی وی بعنوان “نمادتغییر” وکاندید ریاست مجلس درمقابل لاریجانی

باتشکرازرضاحقیقت نژاد که متن کامل گزارش متعلق به ایشان وازوب سایت ایران وایراخذشده است

Leave a Reply

Your email address will not be published.