تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد

خامنه ای ودیگرمقامات نظام ازچپ تا راست تمدید تحریم ها را ناقض برجام ذکرکرده اند درحالیکه حتی یک دانش آموزدبستانی هم می داند که توافق ایران وآمریکا دربرجام مربوط به رفع تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران است وارتباطی به سایرتحریم ها ازجمله تحریم های مرتبط با اشغال سفارت آمریکا درتهران یا ناقض حقوق بشر، حمایت ازتروریزم یا اخلال درصلح اعراب واسراییل وجنگ سایبری یا فعالیتهای موشکی ایران ندارد.

تصویب طرح تمدید تحریم ها به مدت ده سال دیگرتوسط 100% سناتورهای آمریکایی نشان ازفقدان هرگونه شبه درعدم ارتباط این تحریم ها با برجام است درحالیکه خامنه ای با کنایه می گوید ” اینها (آمریکایی ها) مدعی اند اینها تحریم نیست، تمدید است”

یکی ازدلایل بدفهمی ما ایرانی ها همین است که خود می گوییم وخود می خندیم وبه به چه هنرمندیم ! آنروزکه دردوره احمدی نژآد آقای خامنه ای نمایندگان دولت پنهان خود ( علی سعیدجلیلی وعلی اکبرولایتی وظاهرا علی اکبرصالحی) را درژنو و مسقط به گفتگوهای مستقیم با جیک سالیوان مشاورامنیت ملی اوباما وویلیامزبرنز می فرستاد تا درپنهانی مکانیزم عملی ” سازش قهرمانانه رهبری ایران” ! را طراحی کنند وپیشنهاد رییس جمهورآمریکا برای حل همه جانبه اختلافات را رد کرد باید به این روزها فکرمی کرد.

اقای خامنه ای ازسال 91 به بعد با اصراربراینکه ایران تنها با مقامات آمریکایی درمورد برنامه اتمی خود توافق خواهد کرد ونه بیشتر و اعلام چندین باره آن درانظارعمومی درآنروز تصورمی کرد درحال فریب دادن آمریکایی هاست تا با توقف برنامه اتمی ایران سایه تحریم های کلی را برکشوربردارد ودوباره بازارفروش نفت واستفاده ازشبکه بانکی کشوربرای سرازیرکردن پولهای بادآورده نفتی را به بانکهای کشوریا شبکه موردنظرخود درسطح بین المللی برقرارنماید والحق والانصاف هم دولت اوباما تمام تلاش خود را برای برجام که آنرا شاهکاردیپلماسی خود می نامید بعمل آورد ایران دریک اقدام غیرمنتظره تولید نفت وصدورآنرا درکمترازدوسال ازتوافق به شرایط بسیاربهتری حتی نسبت به قبل ازتحریم یعنی تولید 3/9 میلیون بشکه درروزرساند ودربازارهای بین المللی نیزموفق شد هم سهم خود را بیشترازقبل بدست بیاورد وشبکه بانکی نیزبسرعت بروی پلاتفرم بین المللی قرارگرفته دهها شرکت اروپایی وحتی آمریکایی روانه ایران شده تا فعالیت اقتصادی خود را ازسربگیرند اما متاسفانه اقدامات جاهلانه ایران که مستقیما زیرنظررهبری وبا استفاده ازاهرم هایی چون سپاه پاسداران، قوه قضاییه، صداوسیما وشورای نگهبان صورت می گیرد عملا برجام را درایران زمینگیرکرده است سپاه با اقداماتی ازقبیل دستگیری ملوانان آمریکایی یا آزمایش موشکهای بالستیکی عماد یا استفاده ازسوخت جامد وتلاش برای ساخت سرجنگی چندکلاهکی (ویژه موشکهای اتمی) عملا قطعنامه 2231 شورای امنیت را که ناقض تحریم های بین المللی بود به چالش کشید، قوه قضاییه با افزایش اعدام ها مساله نقض حقوق بشروتحریم های ناشی ازآنرا تشدید کرد، صداوسیما بجای افزایش فضای اعتماد پس ازبرجام دائما برطبل ناکارآمدی آن ازطریق گزارشهای یکطرفه وتیره نشان دادن روابط روبه گسترش نقش ایفا کرد وشورای نگهبان با ردصلاحیت حامیان برجام (ازهاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری گرفته تا سیدحسن خمینی برای مجلس خبرگان رهبری وهزاران کاندیدای اعتدالی واصلاح طلب) عملا درمسیرتحقق این هدف وشعاربوده اند که ثابت کنند هیچ تغییرجدی درسپهرسیاسی ایران بدون اذن رهبری رخ نخواهد داد حتی اگراکثریت قاطع مردم ایران ومقامات دولتی آن خواستارآن تغییرباشند سخنان شداد وغلاظ خامنه ای وبلغورکردن آن ازسوی مقامات نظام وائمه جمعه وحماعت وتشدید عملیات ایران درسوریه تا حد دادن پایگاه به روسیه درخاک کشور که عملا باید آنرا کاپیتولاسیون روسی نامید تا براه انداختن جنگ یمن برعلیه عربستان به بهانه نقش آن کشوردرکاهش قیمت نفت ودرآمدهای ایران درحالیکه روسیه، عراق وونزوئلا سه شریک ایران هم دراین افزایش نه تنها نقش داشتند بلکه دولت عراقی که دست نشانده ایران ودرگیرجنگ داخلی با داعش بود با افزایش خود عملا دومین صادرکننده نفت اوپک پس ازعربستان گردید.

تمدید تحریم های کلی آمریکا درایران تا این لحظه حتی ازسوی یکی ازفعالین سیاسی ازترس خوردن انگ حمایت ازآمریکا یا وطن فروشی و… مورد بررسی حقوقی وسیاسی قرارنگرفته است ومتاسافانه برخی کادرهای دولتی وغیردولتی نظیرعلی اکبرصالحی والهام امین زاده یا افرادی نظیرالیاس حضرتی و… نیزبدون اشاره به عدم ارتباط تحریم های فوق یا برجام ازبازکردن این امرنزد مردم طرفه می روند وتنها امید می رود با حضور محمدحواد ظریف درمجلس که ظاهرا با فشارنمایندگان تندروی بجای مانده درمجلس پیگیری می شود ابعاد حقوقی این تمدید تحریم ها حداقل برای نمایندگان مجلس بازبشود گرچه هیچگاه به نقش مخرب خامنه ای ودیگرارکان ونهادهای درگیر که تحت عنوان مقابله با برجام های 2و 3 و4 و5 زمینه تحدید برجام را درچارچوب فعلی فراهم آوردند افشاء وآشکارنگردد.

خامنه ای دریک دروغ آشکار وبا تلاش برای پنهان کردن نقش خود درتمام جزییات (که ازازدوره احمدی نژاد به اعتراف خود وازمذاکرات عمان شروع ودردوره روحانی به توافق برجام رسید) دردیداربافرماندهان نیروی دریایی ارتش افاضات فرموده اند که
برخی درکارها ( رسیدن به توافق برجام) عجله کرده بودند وازجزییاتی که موجب ایجادرخنه ونقطه سلبی درکارمی شود غفلت می کنند درحالیکه باید مراقب باشند کارها متین، محکم وباشتاب مناسب صورت گیرد

بطورقطع ویقین رهبری ایران قادربه هیچگونه واکنشی بجزپارس کردن ووادارکردن فرمایشی وکلیشه ای مقامات دولتی وغیردولتی به مقاومت درمقابل تمدید ده ساله تحریم های آمریکا نخواهد داشت چه هم ازنظرحقوقی وهم ازنظرسیاسی با توجه به چارچوب توافق برجام این حق دولت آمریکاست که کشوربه اعتراف رهبران ایران متخاصم خود را مشمول تحریم های خود قراردهد همانطوریکه مقامات ایران هم اعلام کرده اند که ورود کالاهای آمریکایی به ایران ممنوع است وتجارت با آمریکا را مشمول تحریم خود قرارداده اند

Leave a Reply

Your email address will not be published.