استارت آپ ها، فرصت یا تهدید جدید امنیتی درایران

علاوه بر سامانه های ارتباطی نظیر تلگرام رونق گرفتن کاراستارت آپ ها نظیردیجی کالا، تخفیفان، اسنپ ، کافه بازار، تاپ سی، نت برگ، دیوار، زنبیل، شیپورو…درایران که بگونه ای زمینه اجتماع وسازماندهی هرمی مردم را حول یک یا چندمحورهرچند با عناوین تجاری وخرید وفروش فراهم می آورد ازسوی برخی دستگاههای امنیتی نظیراطلاعات سپاه بعنوان تهدید علیه امنیت ملی ارزیابی گردیده است گرچه دولت روحانی آنها را فرصت های طلایی بالاخص با توجه به معضل رکود اقتصادی وبیکاری جوانان تحصیلکرده می داند.

ماجرا ظاهرا ازیک ترافیک سنگین شروع شد وطبق معمول مدیران امنیتی مربوطه بجای پیداکردن سوء مدیریت خود بدنبال دو استارت آپ اسنپ وتاپ سی (مشابه uber ) که با جذب کمک وسرمایه خارجی راه افتاده اند بعنوان عامل آن افتاده اند تا ثابت کنند کار کارخارجی هاست البته دراینکه هدف واقعی ازطرح این بهانه اقتصادی با هدف سوداگری عوامل رژیم نظیرسایر درامدهای بالادستی یا واقعا امنیتی است هنوزمشخص نیست زیرا روزیکه این استارت آپ ها درایران شروع به کارکردند به دوستان گفتم ازآنجاییکه این تجارت درآینده سودهای سرشاری را نصیب صاحبان آن می کند بعید است یا رژیم دستی درآن نداشته باشد یا اینکه پس ازمدتی که ازآب وگل درآمدند سراغ آنها نرود

دراین رابطه نیزنظیردیگرموارد مشابه بحث امکان لورفتن اطلاعات شخصی کاربران بعنوان بهانه برای کنترل این استارت آپ ها دردستورکارمحرمانه شورایعالی فضای مجازی قرار گرفته است درحالیکه وقتی معلوم شد اطلاعات شخصی 20 میلیون کاربراپراتوردوم یعنی ایرانسل زیر نظرسپاه وبیت رهبری لورفته است کوچکترین اقدامی قضایی برعلیه این شرکت بعمل نیامد. جسب اطلاع واصله دراین خصوص نیزدولت (وزارت ارتباطات ومعاونت علمی ریاست جمهوری) به دفاع ازاستارت آپ ها درمقابل دیگرنهادهای امنیتی که دستی هم در تجارت الکترونیک دارند شده اند. نهادهای مذکوردرخصوص سرازیرشدن کارآفرینان ایرانی ازخارج بالاخص درزمینه هایی که مرتبط با تکنولوژی ارتباطی می باشند به رهبری و مقامات زیربط هشدارداده وازآن بعنوان یکی ازمسیرهای نفوذ نام برده اند عبارتی که خامنه ای خود مبدع آن برای برخورد گزینشی با سرمایه گذاران خارجی وهدایت آنها درکانال های تجاری مورد نظرخود می باشد (دستگیری نزارزاکا و متهم کردن برخی ازشرکت کنندگان درکنفرانس سالیانه I-Bridge که به همت برخی ازکارآفرینان ایرانی درخارج وداخل وبرای استفاده ازگشایش احتمالی فضای پس ازتوافق اتمی موسوم به برجام راه اندازی شده است درهمین رابطه می باشد)

مردم ایران فراموش نکرده اند که دربحبوحه جنبش سبز به بهانه مبارزه با موارد ضداخلاقی شبکه های یاهو وگوگل برای دادن اطلاعات کاربران خود درایران به مقامات ایرانی تحت فشارقرارگرفتند وظاهرا نهایتا نیزشرکت یاهومجبوربه دادن اطلاعات 250 هزارکاربرخود درایران درمقطع مذکوربرای ماندن دربازارایران گردید درحالیکه گوگل با اتخاد سیاستی درست ومستقل ازدولتها همچنان درحال مقاومت می باشد

Leave a Reply

Your email address will not be published.