آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم

اپیزود اول :
روزی که حدادعادل پدرعروس خامنه ای به یمن ردصلاحیت های گسترده شورای نگهبان رییس دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گردید گفته بود با یکدستی در حکومت بزودی کشوررا به ژاپن اسلامی تبدیل می کنیم اما دیدیم که محافظه کاران تحت رهبری خامنه ای طی 12 سال با درآمدافسانه ای نزدیک به دوهزار میلیارددلارازمحل فروش نفت وگازوفرآورده وفروش اموال دولتی و… ایران را به یکی ازفقیرترین کشورهای جهان تبدیل کردند که اگر” سازش قهرمانانه !” راس آنها وهمراه با توافق برجام نبود اکنون ایران به یک کره شمالی تمام عبار تبدیل شده بود.

اپیزود دوم:
ملت ایران بدلیل حادثه گروگانگیری 444 روزه 52 دیپلمات سفارت آمریکا در13 آبانماه 588 مشمول تحریم های بسیاری واقع وطی نزدیک به 4 دهه تا کنون خسارات سنگینی بالغ برچندین تریلیون دلار را بابت آن اقدام نابخردانه که متاسفانه با حمایت حاکمیت صورت گرفت پرداخته است. پس ازآن نیزکشورمان درمحافل بین المللی با چندین اتهام مشخص یعنی برنامه اتمی نظامی، نقض حقوق بشر، حمایت ازتروریزم بین الملل، اخلال درصلح اعراب واسراییل طی این چنددهه مواجه که بعدا دواتهام حملات سایبری به زیرساختهای برخی ازکشورها به آن افزوده شد. تحریم های سازمان ملل واتحادیه اروپا بعنوان تحریم های چندگانه وتحریم های اضافی آمریکا پس ازبرنامه اتمی که درچارچوب بند41 منشورسازمان ملل یا تهدید امنیت بین المللی صورت گرفت پس ازبرنامه اتمی دیگراتهامات ایران را نیزدربرگرفت وافرادی وشرکتها ونهادهایی که درمظان اتهام نقض حقوق بشر، حمایت ازتروریزم بین الملل و…بودند نیزبه موازات اشخاص درگیردربرنامه اتمی ایران درلیست سیاه بین المللی وآمریکا قرارگرفتند .

اپیزود سوم:
بدنبال عقب نشینی ایران دربرنامه اتمی نظامی خود وتصمیم به قرارگرفتن درموقعیتی که به آن ” آستانه اتمی” گفته می شود ( حق بهره برداری صلح آمیزاز انرژی هسته ای اما فراهم بودن امکان تغییروضعیت به تولید سلاح اتمی دریک پریود زمانی مشخص) شورای امنیت سازمان ملل نسبت به لغو شش قطعنامه صادره خود مبنی برتحریم های مرتبط با برنامه اتمی ایران که دردوره ریاست جمهوری احمدی نژآد با دیدگاههای نزدیک به رهبری ایران به تصویب رسیده بود برمبنای اعتمادسازی موافقت کرد اما درقطعنامه مذکور2231 ایران را ازادامه هرگونه فعالیت غیرمتعارف موشکی وتهاجمی مرتبط با برنامه اتمی برحذرداشت.
توضیح اینکه آزمایش های غیرمتعارف موشکی ازدیدسازمان ملل به افزایش برد درموشکهای موجود (دوهزارکیلومترکه تا اسراییل وچنوب یا شرق اروپا را دربرمی گیرد) یا طراحی و نصب کلاهک های با سرجنگی چندکلاهکی یا تلاش برای استفاده ازسوخت جامد یا سوخت اتمی درپیشرانه موشک وحتی لانچرهای مربوطه می باشد که نشاندهنده تلاش برای بردبلندکردن آن حتی با کاهش دقت آن می باشد.

ایپزود چهارم:
رهبری ایران که با پیشنهاد هیات آمریکایی درکشورعمان مبنی برحل وفصل کلیه اختلافات واتهامات ایران اعم ازبرنامه اتمی نظامی، حمایت ازترویزیم بین المللی، نقض حقوق بشر، اخلال درصلح اعراب واسراییل، توقف حملات سایبری وادامه آزمایشات موشکی درچارچوب یک بسته پیشنهادی مخالفت کرده وتوافق با گروه 1+5 را تنها درچارچوب برنامه اتمی مجازمی دانست تلاش کرد تا اولا با تدریجی کردن مرحله ای رسیدن به توافق اتمی وبعد هم با استفاده وحتی تشدید فعالیتهای خود دردیگرموارد خلاء ناشی ازعقب نشینی دربرنامه اتمی خود و تضعیف و بی ثباتی ناشی ازآن دررهبری خود را کاهش دهد بهمین دلیل اولا تا توانست مذاکره ورسیدن به توافق برجام را مطول کرده بشوریکه بعدا با توجه به ادامه خسارات مجبورشد آنرا دریک فرصت 15 دقیقه ای درمجلس دست نشانده نهم وبعد هم شورای نگهبان به اتمام رساند وخود نیزبا ارسال یک پیام بی ارزش داخلی 9 ماده ای به دولت شروطی را تعیین کند تا درآینده بروز هر خلل وخسارتی را متوجه دولت ودیگران نماید واین درحالی بود که کلیه موارداساسی وحتی جزیی ترین مواردتوافق برجام به اعتراف رییس دولت، وزیرومعاونین وزارت خارجه وحتی اعضای کارشناسی تیم مذاکره کننده با اعمال نظررهبری امکان پذیرمی شد اسناد دیدارها وگفتگوهای جمعی وانفرادی رهبری با مقامات یاد شده درمراحل مختلف برجام با مقامات یادشده درآرشیودولت وبیت رهبری موید این ادعاست.

تشدید اعدامها ورساندن آن به رقم بیسابقه 1200 درسال، حمله وآتش زدن مراکزدیپلماتیک عربستان درتهران ومشهد به بهانه اعدام یک شهروند وروحانی ناشناخته این کشورتوسط دولت سعودی، آزمایش موشکهای مشکوک به نقض قطعنامه سازمان ملل ازجمله موشک عماد ودرست درآستانه تصویب توافق برجام، حمله به یمن بعنوان حوزه نفوذ عربستان ازطریق غارنشینان حوثی یا انصارالله یمن، تحریک عوامل خود دربحرین وعربستان ونیجریا واعلام صریح وابستگی کامل حزب الله لبنان ازهرنظربه ایران ازسوی رهبران دوکشور، شرکت درکشتارجمعی مردم حلب به بهانه مبارزه با داعش همگی دراین راستا صورت می گیرد.

درکنارهمه موارد فوق فعالیت ها واتخاذ دائم مواضعی ازسوی رهبری وحامیان وی برای نفی دستاوردهای برجام واعلام نارضایتی ومخالفت با آن بالاخص درزمینه رفع کامل وسریع کلیه تحریم های ازابتدای انقلاب تا کنون که خارج ازچارچوب توافق برجام می باشد همگی زمینه نقض برجام را ازسوی طرفین فراهم می آورد گرچه هردوطرف اعلام می کنند که هیچ برنامه ای برای نقض آن ندارند ولی انچه که مشخص است با حذف یا تضعیف میانه روها درهریک ازطرفهای توافق وضعیت روبه شکنندگی می رود فوت همزمان آیت الله هاشمی بعنوان مهمترین حامی توافق اتمی برجام درطرف ایران با جایگزینی باراک اوباما توسط دونالد ترامپ درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقش اساسی را دراین زمینه داشته است.

اپیزود پنجم:
اکنون باردیگرایران با آزمایش موشکی جدید خود شورای امنیت وجامعه بین الملل را به چالش می کشد رهبری ایران با اطمینان ازعدم امکان تجمیع مجدد آرای اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم ها ولغو قطعنامه 2231 ازیکسو و سرازیرشدن دلارهای نفتی ناشی ازتولید نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت در روز ورفع تحریم های بانکی وبیمه ای وفعالیت های اصلی درزمینه های نفتی وهواپیمایی وکشتیرانی وصنایع خودروسازی ومخابرات و… سعی می کند سوء رهبری وفساد اقتصادی استراتژیک خود را که می تواند به شورش گرسنگان بیانجامد با مانوراقتداردرعرصه موشکی جبران نماید مانوری که ممکنست به تحریم های گسترده ومشابه با برنامه اتمی ایران تبدیل شود.
درهمین رابطه امروزجلسه شورای امنیت برای چندمین باربرای بررسی موضوع آزمایشات موشکی ایران تشکیل می شود تا برگ وسند جدیدی برای پرونده سرکشی ایران درمقابل اراده وامنیت جامعه بین المللی افزوده شود. پرونده ای که می تواند نظیربرنامه اتمی صدها میلیارد دلارخسارت را نصیب ملت فقرزده وبه اسارت رفته دریوغ روحانیون حاکم نماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.