محمدرضاباهنراصولگرایی که آشکارا ازتقلب درانتخابات، رد وتایید غیرقانونی صلاحیتها وتنفرعمومی ازحاکمیت می گوید

باهنرمجری فرستادن گله ای 220 نماینده با پولهای اختلاسی به مجالس دوره های هفتم تا نهم قبل می گوید: اینکه بگوییم (درانتخابات) هیچ تقلبی نمی‌شود بیخود است

محمدرضا باهنر که اولین بارنام وی درپرونده اختلاس درپرونده بیمه ومحاکمه محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد تحت عنوان کارگزاراصلی حاکمیت درفرستادن 220 نماینده به مجلس به میان آمد سخنانی برلب رانده است که صدها کادرسیاسی ازجناح مخالف بخاطرآن به حبس های طولانی محکوم وهم اکنون نیزمهندس موسوی وهمسرش زهرارهنورد وکروبی درحبس وخاتمی ممنوع الفعالیت وهاشمی رفسنجانی نیزبا دهها لعنت ونفرین روانه دیارعدم شده است یعنی موضوع مهم ” تقلب درانتخابات”

گرچه طی 8 سال گذشته دهها تن ازعوامل تقلب به انحاء گوناگون وبطورغیرمستقیم تحت عناوینی چون ” مهندسی انتخابات”، ” عمل به تکلیف” ، “جلوگیری ازنشستن یک کاندید اصلاح طلب برمسندریاست جمهوری بعنوان خط قرمز حاکمیت” و” انجام وظیفه شرعی” و… به تقلب درانتخابات اشاره کرده اند وهاشمی نیزحداقل تقلب درحد جابجایی 8 میلیون رای را اعلام کرده است اما اینکه فردی که خود متهم اعزام گله ای نماینده به مجلس بوده است صراحتا وبدون هرگونه پرده پوشی دم ازتقلب درانتخابات یا رد وتایید صلاحیت های غیرقانونی کاندیداهاتوسط شورای نگهبان وتضییع حقوق کاندیداها ومردم بزند امرغریبی است.

جالب اینکه وی اینکه تقلب درخصوص امکان دست بردن درآرای مردم وتقلب درمقیاس 15-10 میلیون رای را نیزتلویحا تایید کرده است وبا سکوت درمقابل اصل آن گفته است اعلام آن باعث دعوا وفتنه می شود !

نکته قابل توجه درسخنان باهنراعلام تنفرشدید مردم ازحاکمیت است بطوریکه می گوید علت ریزش آرای اصولگرایان حمایت ازنهادهای حکومتی (نهادهای زیرنظررهبری) است.

گفتقگوی محمدرضاباهنرباید بعنوان یک سندتاریخی درمورد تقلب درانتخابات درکناراظهارات دیگرمقامات نظام واسنادموجود مورد نظرقرارگرفته ودرزمان لازم ازآن بعنوان شهادت قابل استناد یاد شود گزیده متن مصاحبه باهنربا روزنامه ایران را به نقل ازسایت تدبیروابسته به حسن روحانی رییس جمهورایران درزیربخوانید:

محمدرضا باهنردر گفت و گو با روزنامه ایران گفته است: یکی از مشکلات جدی ما که بعضی وقت‌ها ما را هم به خاطر آن نصیحت می‌کنند این است که شما متولی نظام نیستید؛ ممکن است ما به بعضی نهادهای حکومتی نقد هم داشته باشیم اما خود را مسئول می‌دانیم دفاع کنیم.
باهنر گفت: در همین انتخابات اخیر ۱۲۲ هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کردند. شورای نگهبان هم صلاحیت حدود ۶۰۰۰ نفر را تأیید و صلاحیت حدود ۶۰۰۰ نفر را رد کرد یا احراز نکرد.
بنده به‌عنوان فعال سیاسی می‌توانم یک تعدادی را بشمارم که صلاحیتشان بی‌خود تأیید شد و یک عده‌ای را بشمارم که بی‌خود رد صلاحیت شدند و حق‌شان ضایع شد. این انتقادها یک جایی خریدار دارد یا اینکه گاهی آن قدر در برخی حوزه‌های انتخابیه تقلب و تخلف می‌شود که انتخابات باطل می‌شود. خب در چنین وضعیتی اینکه بگوییم هیچ تقلبی در کشور نمی‌شود، بی‌خود است.»

وی در عین حال تأکید کرد:«البته کسی هم بگوید تقلب در حد جابه‌جایی ۱۵-۱۰ میلیون است، دعوا و فتنه می‌شود.

باهنر درباره میزان محبوبیت نهادهای حکومتی هم اعتراف جالبی کرده است. وی گفته است: در کل اصولگرایان معمولاً بخشی از آرایشان را به خاطر حمایت از نهادهای حکومتی از دست می‌دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.