مستند نامستند خط مقدم به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران

 

https://www.youtube.com/watch?v=EEBA6G10U_Y&t=37s

هفته قبل مستندی سه ساعته را دریوتیوب دیدم که ظاهرا سال گذشته طی 6 قسمت به یادحسن تهرانی مقدم ازیکی ازشیکه های صداوسیما پخش شده بود ازآنجاییکه خود ازنزدیک درجریان برخی ازوقایع آن دوران بودم وآنچه که درمستند به آن پرداخته می شد نظیرسایرمستندهای ساختگی وسفارشی تفاوت جدی با واقعیات داشت برخود فرض دیدم برای ثبت درتاریخ وآگاهی نسل جوان ونسل های آینده حقایقی را به سمع ونظرمخاطبین خود برسانم.

واما درمورد مستند فوق بنظرم حداقل ده محوراصلی برای انحراف افکارعمومی از حقایق برنامه موشکی وعوامل دست اندرکار آن در تمام سطوح کشوربه چشم می خورد که کوچکترین انطباقی با حقایق آن ندارد.

 

1- تمام برنامه های ساخته شده درصداوسیما وسایرمراکز تبلیغی فرهنگی وبا پشتیبانی سپاه پاسداران بر دادن نقش اصلی به حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران بعضا تحت عنوانی نظیر ” پدرصنعت موشکی ایران” و بعضا هم به محسن رفیق دوست بعنوان ” پدربزرگ ” این صنعت استوار بوده که کاملا دروغ می باشد گرچه منکرتلاشهای بی وقفه سردارحسن تهرانی مقدم دربخش عملیات وبعضا تحقیقات نمی باشیم ونقش رفیق دوست نیزصرفا ازجنبه ماموریت لجستکی وتامین اقلام دفاعی بوده وبس.

2- سردارامیرعلی حاجی زاده فرمانده  نیروی هوافضای سپاه پاسداران که گمنام ترازفرمانده موشکی حسن تهرانی مقدم بوده عملا میراث خوارخون آن فرماندهان عملیاتی شده وبا فرصت طلبی درصدد مطرح کردن کاذب خود می باشد وی برخلاف شخصیت درونگرای تهرانی مقدم تمایل بسیاری به خودنمایی درعرصه های مختلف نظامی وسیاسی دارد.

3- درحالیکه سوریه دردوران 8 ساله جنگ ایران وعراق بجزحمایت لفظی ازایران آنهم بدلیل اختلافات بین رهبران حزب بعث سوریه وعراق هیچگونه کمک حاثراهمیتی ازنظرلجستیکی به ایران نکرده بود وحتی علیرغم دریافت میلیاردها دلار نفت رایگان تحت عنوان کمک به خط مقدم جبهه مقاومت درمقابل اسراییل ازتحویل حتی یک موشک به ایران خودداری کرد رهبران ایران بگونه ای وانمود می کنند که به این کشورمدیون وتا مرزتخریب کامل سوریه وکشتن 600 هزارسوری درحمایت ازبشارالاسد پیش می روند درحالیکه این معمرقذافی بزعم آنها دیوانه بود که نه تنها حدود 40 موشک اسکاد-ب به ایران برای استفاده درجنگ شهرها به ایران داد وتوافق خود با روسیه را بخاطرایران بهم زد بلکه کلیه شلیک های دوسال اول به بغداد ودیگرشهرهای عراق توسط تیم اعزامی لیبی به ایران به فرماندهی سرگردسلیمان انجام می شد. توجه کنید که ایران درقبال حمله آمریکا وناتو به لیبی وسرنگونی معمرالقذافی عملا پشت وی را خالی کرده وحتی درحد دیپلماتیک نیزهیچ تلاشی ازخود نشان داد.

4- بخش موشکی نظیر هر جنگ افزار دیگری از دو بخش علمی یا پروسه منجر به ساخت وتولید  و عملیاتی یا اپراتوری تشکیل می شود بخش علمی مربوط به تهیه سلاح با عبور از مرحله ایده اولیه تا تولید و رساندن آن به دست مصرف کننده را در بر می گیرد که مهمترین بخش بوده و نیازبه سالها کار و تلاش و پشتوانه های علمی و آکادمیک و تجربه در چندین حوزه دارد از طراحی نیروی پیشرانه گرفته تا طراحی بدنه، دینامیک پرواز، سیستم های کنترلی و رادارها تا سوخت و لانچر و…درحالیکه دربخش عملیات صرفا باید اپراتورهای هرقسمت آموزش مربوط به بخش خود را فراگرفته تا بتواند از سیستم های موجود به  درستی استفاده و بهره برداری نماید و در بسیار از موارد صرفا یک آموزش یکی دو ماهه به یک دیپلمه بعنوان اپراتور نیز امکان عملیاتی کردن سیستم مورد نظر وشلیک به هدف را بنابه فرمان رسیده فراهم می کند و بهمین دلیل نیز می بینیم که تیم 17 نفره اعزامی به سوریه درسال 63 عمدتا با درجه تحصیلی دیپلم وبا آشنایی مختصری درمورد توپخانه با وجود ضعف درزبان انگلیسی وعربی موفق به یادگیری دروس ودرواقع دستورالعمل های کاربا موشک وسیستم های آن می شوند (همانطوریکه تیروهای اعزامی به چین برای موشکهای ساحل به دریای کرم ابریشم نیروی دریایی سپاه نیزدرهمان سالها دروضعیت مشابه بودند)  درحالیکه دربخش ساخت حتی به روش معکوس یا کپی برداری اینکار بیش از ده سال (1373-1364) طول کشیده است تا مجموعه صنعتی تولید موشک اسکاد-ب بتواند اولین سری موشک خود را با نام شهاب -یک به دست تیم مصرف کننده برساند. متاسفانه در مستندهای تهیه شده اثری ازنام وعنوان طراحان و تولید کنندگان موشکهای بالستیک ایران دروزارت دفاع یا مجتمع شهید همت بعنوان مدیران اولیه به چشم نمی خورد وتا میزان تقریبا 100% تبلیغات بروی واحد بهره بردار (اپراتوری) درفرماندهی موشکی ونیروی هوافضای سپاه آنهم با محوریت حسن تهرانی مقدم متمرکز می باشد.

5- هسته اولیه ای که دوفروند موشک اسکاد-ب را ازوزارت سپاه (معاونت سابق لجستیک) تحویل وکارمهندسی معکوس را دریک محوطه بنام شهید همت درشمال تهران آغازکرد هیچ ارتباطی علمی یا آکادمیک به سردارحسن تهرانی مقدم یا محسن رفیق دوست نداشت وتنها نقش آنها تحویل دوموشک از8 موشک سری اول تحویلی ازسوی معمرالقذافی به این تیم وامورلجستیکی نظیرواگذاری زمین ودو سوله درمجتمع شهید همت به گروه بوده وبس ولی این تیم به سرپرستی مهندس علی قیامتیون (ازدوستان وهمکلاسی های سردارحسین علایی)، مهندس قاسم زاده، دکتردرویش و…. درهمان زمان ازکره شمالی بازدید کرده وبدنبال طراحی کارخانه ونحوه تولید موشک بودند والبته همان سفرهای تیم فنی وتحقیقاتی هم مقدمه ای شد که وقتی تیم لیبایی مستقردرایران ازشلیک موشک درسال 65 خودداری کردند زمینه همکاری کره شمالی برای تحویل 50 موشک اسکاد-ب وچندین لانچررا به ایران فراهم آورند. درآن هنگام نقش محسن رفیق دوست بازهم بعنوان ندارکارتچی ومسدول پرداخت پول به طرف کره ای وترتیب حمل کالای نظامی خریداری شده به ایران بوده وبس درحالیکه درهمان زمان هاشمی رفسنجانی مهمترین حامی برنامه تولید موشک های بالستیک درایران بود وبرای این حمایت لجستیکی ومالی فرزند ارشد خود محسن را با ناتمام گذاشتن تحصیلات دکتری خود ازبلژیک به ایران فراخوانده و وی را بعنوان رابط و نیز عضو دائم وشاغل درتیم موشکی قرارداده بود بخشی از این حقایق را در لینک سایت خبرآنلاین وابسته به علی لاریجانی می توانید بخوانید

http://www.khabaronline.ir/detail/174183/politics/parties

6- همانگونه که هم در باصطلاح مستند فوق به صورت حاشیه به آن اشاره شد وهم درمتن مصاحبه محسن هاشمی دربالا می بینید دردوران جنگ 4 گروه بطور همزمان در حال کار بروی صنعت موشک سازی وبا هدف تامین این جنگ افراز بوده که باتوجه به نزدیکی یکصد کیلومتری بغداد پایتخت عراق به مرزهای کشورمان از یکسو و پتانسیل صنعتی نهفته در بخش های دفاعی به ارث رسیده  از دوران شاه از سوی دیگر بهیچوجه تولید موشکهای تاکتیکی و حتی بالستیک نه تنها امری خارق العاده و قابل تحسین به نظر نمی رسید بلکه عدم تحقق آن نظیرمعطل ماندن 8 ساله درپشت دروازه های بصره دومین شهرعراق نوعی سرافکندگی را دراین بخش بهمراه می آورد.نگاهی به کشورفقرزده کره شمالی ودستیابی آنها به موشکهای بابرد بیش ازده هزارکیلومتربرای زدن شهرهای آمریکا وبا کلاهک اتمی بی اعتباری دستاوردهای بظاهرشگرف درصنعت موشکی ایران را به اثبات می رساند گرچه کلیه دست اندرکاران به نقش چین وکره شمالی درپیشرفت صنعت موشکی ایران اذعان وحتی درمستندفوق به آن اعتراف شده است.

(لازم به توضیح است که این 4 گروه درقالب 4 پروژه عبارت بودند ازطرحهای النازعات (پارجین) ، زلزال(مرکزتحقیقات صنایع دفاع ارتش)، سجیل(صنایع خودکفایی نیروی زمینی سپاه)، مجتمع (مخفف موشک جواب تهاجم موشکی عراق) درصنایع خودکفایی جهادسازندگی که البته بعد ازادغام وزارتخانه های سپاه ودفاع دربعد ازجنگ وتبدیل آن دو به وزارت دفاع ونیروهای مسلح همگی این طرحها درزیریک مجموعه بنام گروه موشکی قرارگرفته ومحسن هاشمی بعنوان هماهنگ کننده آن گروه وعضوهیات مدیره صنایع دفاع منصوب گردید.

7- اما درخصوص رجزخوانی های دروغین فرمانده فعلی وتازه به دوران رسیده نیروی هوافضای سپاه یعنی سردارامیرعلی حاجی زاده لازم به توضیح است که فرمانده اصلی واولیه نیروی هوایی سپاه پاسداران درتمام ایام جنگ (1369-1364) فردی بنام موسی رفان  از دانشجویان چپ پیرو خط امام (اشغال کنندگان سفارت آمریکا) بود وهم او بود که زمینه رشد یکان موشکی زمین به زمین و زمین به هوا ( خرید موشکهای سام 2  موسوم به HQ از چین که بعدا با همکاری کره شمالی نمونه ای ازآن به موشک زمین به زمین تبدیل شد)  را در آن نیرو و حمایت از ساخت و تولید موشک را در ایران فراهم نمود وی در اردیبهشت 69 بدلیل عدم همخوانی فکری با گروه حاکم بر کشور از سمت خود استعفاء نموده و خامنه ای با قبول استعفاء وی حسین دهقان وزیر دفاع فعلی را بعنوان جایگرین وی معرفی که البته ریاست این سردار سپاه نیز بر نیروی هوایی سپاه به 18 ماه نکشید و ناچارا یک فرمانده ارتشی بنام سرتیپ جلالی (فرمانده سابق هوانیروز و وزیردفاع دولت مهندس موسوی) فرماندهی نیروی هوایی وموشکی سپاه را برعهده گرفت و بمدت شش سال (طولانی ترین وپرافتخارترین دوران فرماندهی آن نیرو که به تولید موشکهای اسکاد-ب یا شهاب یک (بابرد 300 کیلومتر و اسکاد- سی یا شهاب 2 (با برد 500 کیلومتر) رسید.

سردار امیرعلی حاجی زاده تنها هفتمین فرمانده نیروی هوافضای سپاه بوده که دوسال قبل ازمرگ سردارحسن تهرانی مقدم (بدلیل امتناع سردارتهرانی مقدم ازپذیرش مسئولیت فوق وتمرکزبربرنامه موشکی) یعنی در سال 88  به این سمت برگزیده شد و البته دلیل دیگرآن ارتقای سردارحسین سلامی فرمانده وقت آن نیرو به جانشینی فرماندهی کل سپاه پاسداران و نبود هیچ نیروی قابل دسترس دیگری در این رده ها بود ( سردار محمد باقر قالیباف وسردار احمدکاظمی وسردارزاهدی قبلا در سمت فرماندهی وسرپرستی موقت این نیرو قرارگرفته بودند) لذا می بینیم که با انتصاب سردار حاجی زاده عملا نیروی هوا- فضای سپاه وارد مدار سیاسی کاری و امور تبلیغاتی شده و با اینکه  ماموریت آن نیرو بدلیل ماهیت خود باید شاهد کمترین تبلیغات و مصاحبه ها وتماس با مردم  از سوی فرمانده آن باشد می بینیم تحرکات تبلیغاتی آن نیرو، مصاحیه ها و شعارهای سیاسی داده شده از سوی سردار حاجی زاده بیشتر به رپرتاژ آگهی می ماند و برخلاف سردارفقید حسن تهرانی مقدم یکپای کارشکنی فرماندهی کل سپاه در مقابل جریان اصلاحات و حتی دولت روحانی را در بر می گیرد.

8- همانگونه که هم در فیلم تبلیغاتی فوق با عنوان “مستند خط مقدم” دیده و به آن اعتراف می شود  اینست که کلیه موشکهای شلیک شده درفاصله 65-63 به عراق که از آن بعنوان نقطه عطف و دوران پرافتخار بازدارندگی وسیاست مقابله به مثل در جنگ شهرها یاد می شود توسط تیم لیبایی مستقر در ایران به فرماندهی سرگرد سلیمان صورت گرفته است و ظاهرا تنها نقش تیم عملیاتی سپاه ادامه آموزش زیرنظر تیم لیبایی یا شعار نویسی  ” وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی ” بروی موشکها بوده است وبس ! دراین خصوص معلوم نیست سازندگان اینگونه مستندها چه توضیحی برای مخاطبین خود داشته و چگونه بخود اجازه می دهند در روز روشن کارهای دیگران را نه تنها بنام خود بلکه بنام خدا به خورد خلق الله بدهند؟

9- در مستند فوق بنحو خنده داری اهداف برنامه موشکی ایران را نابودی اسراییل جلوه داده درحالیکه اولا خود بیش از همه واقفند که نه اسراییل کوچکترین تهدیدی علیه ایران و رژیم حاکم برآن آنهم ازطریق حمله موشکی است ونه اگرهم اراده ای برای محو نیروی نظامی ایران دراسراییل باشد با توجه به برخورداری آن رژیم از400 بمب و کلاهک اتمی در عرض چند ثانیه این امر صورت تحقق بخود می گیرد پس برنامه موشکی ایران نظیر برنامه اتمی آن اهداف دیگری را در پشت سر خود دارد همانطوری که  در سوریه شاهد بودیم رژیم حافظ و بشاراسد بمدت 50 سال زرادخانه های خود را با پول اعراب ونفت رایگان ایران برای مقابله با اسراییل از پیشرفته ترین موشکها،جنگنده ها و تانکهای روسی و جنگ افزارهای شیمیایی پر کرده اما دریغ از حتی شلیک یک گلوله به سمت مرزها اسراییل وبالعکس تمام آنها را برعلیه ملت مسلمان  خود بکار گرفتند و این است راز حرکت ایران به سمت توسعه صنایع نظامی وامنیتی خود

در لبنان نیز پس از جنگ تابستان 2006 که اکنون یازدهمین سال خود را پشت سر می گذارد نه تنها دیگرحتی یک گلوله به سمت مرزهای اسراییل از سوی گروهک تروریستی حزب الله شلیک نشده بلکه آن گروه با پول ایران مسئولیت حفاظت از مرزهای جنوبی اسراییل را بر عهده گرفته  و گروههای کوچک لبنانی وفلسطینی  را که قصد خمپاره اندازی یا حمله به سوی گشتی های اسراییل را درمرز دو کشور داشته دستگیر و به مقامات امنیتی دولت لبنان تحویل می دهد  و همه این موارد در شرایطی رخ می دهد که هر ازگاهی حسن نصرالله ازقدرت جهنمی موشکی خود برعلیه اسراییل داد سخن می دهد و هرهفته در نمازجمعه تهران  یا مراسم های حکومتی شعار” مرگ براسراییل” سرداده می شود  و حتی بروی موشکهای آزمایش شده پیامهایی به زبان عبری می نویسند و رهبری و احمدی نژادی ها نیز شعار حذف اسراییل از نقشه جهان را می دهند !

10- در این باصطلاح مستند خط مقدم کوچکترین اشاره به اصلی ترین موضوع یعنی انفجار در پایگاه موشکی مدرس واقع در بیدگنه ملارد درسال 1390 که به کشته شدن دهها تن از سرداران  و افسران ارشد یکان موشکی نیروی هوافضای سپاه ازجمله سردارتهرانی مقدم و دکترعلی اصغرمنصوریان (دانشمنداتمی همکارشهریاری وعلیمحمدی) انجامید نشده است ملت ایران بخاطر دارند که سردار شریف رییس روابط عمومی سپاه پاسداران آن انفجار را ناشی از نقل و انتقال درزاغه مهمات و تعداد تلفات  حادثه فوق را 17 نفر کشته و16 نفر مجروح اعلام کرد اما در مستند صعود بمناسبت سالگرد فاجعه مذکورتلفات سپاه 36 نفراعلام شد البته خانم فاطمه آلیا عضواصولگرای کمیسیون  امنیت ملی مجلس مدعی شده بود که حادثه فوق خوشبختانه تلفات نداشته است ! محمد تهرانی مقدم برادرفرمانده یکان موشکی سپاه وسردارحسین علایی ازفرماندهان ارشد سپاه ادعا کردند که آزمایش موشکی منجر به انفجار و فاجعه فوق که تعدادی از قدیمی ترین و ارشد ترین  کارشناسان موشکی را به کام مرگ فرستاد از آزمایش های بسیار حساس بوده است که درصورت موفقیت در تغییرموازنه قوا و بازدارندگی می توانست نقش اساسی داشته باشد و همزمان نیز برخی از رسانه های خارجی از نقش اسراییل در انفجارفوق خبر دادند که مقامات ایرانی برخلاف موارد مشابه وازجمله ترور دانشمندان اتمی بدلیل بازتاب منفی آن در داخل در قبال آن سکوت اختیار کردند.  

لینک مستندفوق را با تاکید به دیدن آن توسط مخاطبین درزیرمی آورم

https://www.youtube.com/watch?v=EEBA6G10U_Y&t=37s

Leave a Reply

Your email address will not be published.