حرکت دکترنجفی به سوی شفاف سازی عملکرد 14 ساله راستگرایان برشهرداری تهران

سرانجام پس ازپیگیری های فراوان شورای جدید شهرتهران محمدعلی نجفی مجبوربه افشای بخشی ازمفاسد گسترده مالی در شهرداری پایتخت دردوره تسلط سردار محمدب اقرقالیباف برآن ومهدی چمران رییس شورای شهرتهران شد.

اما قبل ازپرداختن به آمار وارقام این فسادگسترده مایل به طرح چندنکته می باشم اول اینکه این مفاسد نیازی به اینهمه وقت وتحقیق وتفحض نداشته بلکه با یک چشم غیرمسلح نیزقابل روئیت بوده است بعنوان مثال یاشارسلطانی مدیرسایت معماری نیوز بارها وبارها ازفساد بسیاربسیارگسترده تر ازماجرای واگذاری حدود 200 ملک اعیانی درتهران سخن گفته بود(بنده براورد 40 هزارمیلیاردی در مقابل افشای رقم 2200 میلیاردی اعلام شده داشتم ومحسنی اژه ای که برای جلوگیری ازافشای محتوای فساد قوه قضاییه را درگیر آن کرده بود آنرا به 5-4 میلیاردتومان تخلف تخفیف دارد (نظیرمحکومیت علی نقی جهرمی رییس بانک صادرات وکارگزارآیت الله جنتی در پرونده اختلاس 3 هزارمیلیاردی) وازسوی دیگرنیزنمایندگان مجلس با تطمیع ازسوی سردارقالیباف ازورود به تحقیق و تفحض مجلس بازنگه داشته شدند.

– درخصوص میزان بدهی شهرداری نیزبارها وبارها مبلغ درحدود 20 هزارمیلیارد تومان ازسوی حتی آقای نجفی ذکرشد که همگان برغیردقیق بودن آن اذعان داشتند وامروزایشان برجمع بدهی حدود 60 هزارمیلیاردی ( ثبت شده وثبت نشده) گواهی می دهند یا استخدام 13 هزارنفردرسه ماهه آخردوره ایشان یا امضای یکی دو قرارداد صوری به ارزش 1/4میلیاردتومان برای تامین هزینه های انتخاباتی با نیروی انتظامی که ارزش آن ده میلیون تومان نبوده است والبته واگذاری قراردادهای 4 ساله عمرانی به مبلغ 25 هزارمیلیاردتومان به سپاه پاسداران وقرارگاه خاتم که درگزارش نجفی نیامده است وایضاء محواسناد هزینه 300 میلیاردی شهردار قبل ازخود احمدی نژاد که وی نیزاین مبالغ را صرف هزینه تبلیغات ریاست جمهوری خود کرده بود. واگذاری زمین های مرغوب عباس آباد که نیروهای نظامی وانتظامی که ایشان گفته است بدلیل قرارداد (والبته مسلح بودن طرف مثابل) کاری نمی شود کرد ؟! البته درگزارش نجفی اثری ازواگذاری 150 هزارمترازقرارمتری 149 هزارتومان به دکترمجید سمیعی وتحت عنوان خیریه ای که همسرقالیباف عضوهیات مدیره آن می باشد نیست واینکه این بیمارستان مغزاعصاب پس ازتکمیل مجانی وازمحل هدیه های شهرداری تهران ایا قراربوده است مردم ایران را رایگان معالجه کند یا با ارقام نجومی به کارخانه پولسازی تبدیل وحق السهم آقای شهرداروخانم والیاس قالیباف را مادام العمرتامین نماید؟ همچنین کاشکی آقای نجفی به تمدید غیرقانونی دوره سوم 4 ساله شهرداری قالیباف با پشتیبانی قوه قضاییه وشخص منتظری دادستان فعلی کل کشور ورییس سابق دیوان عدالت اداری اشاره می کردند!

نگاهی به موارد مطروحه ازسوی دکترمحمدعلی نجفی قطره ای ازاقیانوس فساد کهکشانی ( ونه نجومی) درشهرداری تهران را طی 14 سال حاکمیت مطلق وغیر قانونی راستگرایان افراطی برشهرداری تهران به نمایش می گدارد

دکترمحمدعلی نجفی می گوید:
– قالیباف قراردادهای شهرداری با نیروی انتظامی را خرج انتخابات کرده است به این صورت که اواخر سال ۹۵شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی قراردادی را در خصوص تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک میلیارد تومان به امضاء رسانده که شاید ارزش واقعی آن حتی ۱۰میلیون تومان هم نبوده است. آخرین پرداخت به این موسسه اول مرداد ۹۶و پس از انتخابات بوده ومبلغ ۸۵۰ میلیون تومان به این قرارداد پرداخت گردیده است. یک قرارداد دیگر نیزدر تاریخ ۲ مرداد ۹۶ منعقد شده که در روز قرارداد پرداختی صورت گرفته است.
– این دو قرارداد مجموعا یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان ارزش داشته وگرچه این مبلغ به حساب شرکت مذکور واریز شده اما تنها ۱۷۳ میلیون تومان را به این شرکت داده و مابقی را به یک حساب دیگر که متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونین قبلی بوده واریز کردند و این پول نیز هزینه انتخابات ریاست جمهوری سردارقالیباف شده است درضمن فرد مذکور مکتوب اقرار کرده که از ۱۷۳ میلیون تنها ۲۰ میلیون به خودش تعلق گرفته و مابقی سهم دیگران بوده است.
– بررسی‌ها نشان داده که رقم بدهی ثبت شده شهرداری ۲۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان بوده است. ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان نیز رقم بدهی ثبت نشده شهرداری است و پیش بینی کردیم که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان نیز بدهی احتمالی داریم ( توجه کنید جمع این مبالغ 60 هزارمیلیاردتومان می شود)

نجفی شهردارتهران می گوید نوع قراردادها در شهرداری پایتخت غیرعادلانه و بدون ضابطه است وبه نمونه زیراشاره می کند:
– حدود 13000 نفر در فاصله ۳ ماهه نزدیک به انتخابات به پرسنل شهرداری (تحت عنوان استخدام پرسنل قراردادی شهرداری یا قراردادی شاغل درشرکتهای پیمانکار شهردای) اضافه شده است.بعضی از افراد جذب شده حتی یک روز سابقه کار در شرکت‌های پیمانکار شهرداری را نداشته‌اند. (توجه کنید که این امرکپی برداری از پروژه 4000 بورسیه جعلی دردانشگاههای کشوربوده است که هزینه ای بالغ بر5 میلیارددلاررا برکشورتحویل ویک هیات علمی بیسواد را به بدنه آموزش عالی کشور تزریق کرده بود)

– درمورددیگری نجفی به وضعیت بازنشستگی کارکنان شهرداری اشاره کرده می گوید:
سازمان بازنشستگی شهرداری، تقریبا در همه موارد نسبت به سازمان بازنشستگی کشور بدتر است بطوریکه تعداد بازنشستگان از تعداد کسانی که حق باز نشستگی پرداخت می‌کنند پیشی گرفته است. وی می گوید 85% درصد منابع مالی صندوق بازنشستگی به بخش املاک منتقل و سرمایه گذاری شده است وحدود ۷۰ درصد این منابع در پروژه‌ای به نام سارینا کیش سرمایه‌گذاری شده است که این پروژه دچار فساد گسترده مالی است.

موارد فوق همگی بخشی ازحاتم بخشی و دزدی های کلان راستگرایان حاکم بر کشوربوده که با پول مردم پایتختی که با چنگ ودندان درصدد خواندن دخل وخرج خود می باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.