آقای روحانی تقلب درانتخابات خرداد88 با آب هفت دریا هم پاک نمی شود!

حسن روحانی که برای ربودن گوی چاپلوسی برای رهبر و بالارفتن ازپلکان ترقی به معراج جهل وجنایت درنظام سرازپانمی شناسد بار دیگر اجتماع ائمه جمعه و (جماع ات) درگفته است: ” مردم در انتخابات سال ۱۳۹۲ «همه شبهات» افکار عمومی جهان درباره انتخابات گذشته را «شست وشو» دادند، این امر به دلیل آگاهی مردم و …

More

ادامه بحران اقتصادی و رابطه باغرب با دولت روحانی

این روزها بسیاری ازمحافظه کاران سنتی حاکم برایران بامصادره شعارقبلی اصلاح طلبان انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 و روی کارآمدن حسن روحانی را بعنوان یک فرصت خوش یمن برای روابط ایران وغرب ودرراس آنها آمریکا قلمداد کرده و می گویند دولت آینده درراستای تنش زدایی باغرب حرکت خواهد کرد اما نگارنده به دلایل زیرمعتقداست که …

More

نامه ای به دکترحسن روحانی

باسلام، جناب آقای روحانی باعرض تبریک پیروزی شما بررقبا وافراطیون درجناح اقتدارگرا بنده ازتحریم کنندگان انتخابات خرداد 92 بوده و به این موضع خودمباهات می کنم زیرامعتقدم در ساختارکنونی نظام سیاسی ایران بدلیل تمرکز قدرت سیاسی و مالی ورسانه ای دردست یک فرد بعنوان رهبرامکان اصلاح اموروجود ندارد گرچه منکراین نیزنیستم که انتخابات ومانورهای سیاسی …

More