بنام نوریانی به کام خامنه ای

روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف درمطلبی تحت عنوان “خامنه ای نمایندگی انحصاری BMW را درایران برعهده گرفت” طی مصاحبه ای با علی نوریانی نمایندگی سابق این برند درایران مطالبی را طرح کرده است که انگبزه ای برای نوشتن این مکتوب ازسوی نگارنده وبا هدف افشای حقیقت ماجراگردید. به شهادت نوشته هایم ازدوازه سال قبل تاکنون اولین …

More

انتخابات ومسابقه جنایتکاران

با افشای نام کاندیداهای وابسته به حاکمیت و جناح راست یکی پس ازدیگری سوابق جنایات آنها افشاء می شود ازعلی اکبرولایتی گرفته تامحسن رضایی، مصطفی پورمحمدی و.. یکی ازاین افراد که تاکنون بدلیل ماهیت پنهانکارانه اش کمتردرانظارعمومی ظاهرمی شده ونگارنده ازدوسال قبل در“اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و “اینجا” و“اینجا” به نقش اساسی وی درمافیای مالی رهبری …

More